ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ส.ค.2565 [17:29:37]
419
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 ส.ค.2565 [13:18:40]
289
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ส.ค.2565 [16:19:45]
950
4
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ส.ค.2565 [12:17:46]
392
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2565 [12:18:41]
150
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ส.ค.2565 [16:19:40]
629
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
8 ส.ค.2565 [11:11:36]
416
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ส.ค.2565 [13:15:46]
727
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ส.ค.2565 [12:20:44]
280
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ส.ค.2565 [13:15:45]
645
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 ก.ค.2565 [11:15:36]
988
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 ก.ค.2565 [15:37:24]
666
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ค.2565 [12:17:38]
307
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
82
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2565 [16:15:33]
92
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ค.2565 [13:29:40]
111
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มิ.ย.2565 [17:39:24]
124
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 มิ.ย.2565 [15:22:44]
162
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มิ.ย.2565 [14:13:43]
85
จำนวนทั้งหมด 450 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 103 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence