ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
13 พ.ย.2562 [12:38:17]
725
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2562 [16:16:48]
730
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 พ.ย.2562 [14:28:40]
726
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 พ.ย.2562 [09:32:41]
728
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ต.ค.2562 [16:20:47]
727
6
กลุ่มบริหารทั่วไป
19 ต.ค.2562 [11:13:34]
733
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 ต.ค.2562 [16:31:43]
732
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ต.ค.2562 [16:21:44]
729
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 ต.ค.2562 [10:35:40]
729
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ต.ค.2562 [14:22:35]
726
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2562 [08:23:42]
724
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ย.2562 [10:16:35]
725
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
11 ก.ย.2562 [13:23:45]
725
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ก.ย.2562 [13:20:37]
727
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ส.ค.2562 [16:28:43]
724
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ส.ค.2562 [14:14:35]
729
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 ก.ค.2562 [12:36:40]
726
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ก.ค.2562 [10:28:35]
725
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 ก.ค.2562 [12:17:42]
727
20
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 ก.ค.2562 [11:16:46]
735
21
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 มิ.ย.2562 [14:33:41]
726
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [06:17:30]
725
23
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2562 [09:38:42]
727
24
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 มิ.ย.2562 [14:26:44]
730
25
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 มิ.ย.2562 [09:51:39]
728
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มิ.ย.2562 [09:30:44]
727
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 มิ.ย.2562 [13:45:27]
724
28
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 มิ.ย.2562 [12:42:44]
730
29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 มิ.ย.2562 [20:25:52]
723
30
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 มิ.ย.2562 [15:27:49]
729
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มิ.ย.2562 [15:18:41]
726
32
กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มิ.ย.2562 [10:37:24]
729
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 มิ.ย.2562 [14:24:41]
733
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มิ.ย.2562 [14:22:36]
727
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2562 [10:37:49]
727
36
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 พ.ค.2562 [11:36:44]
724
37
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [14:19:36]
727
38
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 พ.ค.2562 [11:36:18]
726
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2562 [14:19:43]
726
40
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 พ.ค.2562 [13:44:51]
725
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 719 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence