ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ต.ค.2561 [14:20:35]
325
2
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.ย.2561 [17:22:40]
319
3
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
27 ก.ย.2561 [23:46:51]
367
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 ก.ย.2561 [13:07:16]
497
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ย.2561 [09:12:25]
359
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 ก.ย.2561 [17:00:43]
323
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ย.2561 [15:35:45]
326
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ย.2561 [10:34:20]
339
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 ก.ย.2561 [08:29:39]
333
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ก.ย.2561 [09:28:13]
414
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ย.2561 [18:32:26]
334
12
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 ก.ย.2561 [14:28:31]
304
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 ส.ค.2561 [11:29:36]
329
14
กลุ่มงานห้องสมุด
21 ส.ค.2561 [14:23:49]
352
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ส.ค.2561 [16:52:38]
317
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ส.ค.2561 [19:39:47]
329
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ส.ค.2561 [15:47:33]
345
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
10 ส.ค.2561 [14:25:48]
331
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 ส.ค.2561 [16:31:42]
326
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
6 ส.ค.2561 [18:36:24]
315
จำนวนทั้งหมด 398 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,201 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence