ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 ส.ค.2561 [19:21:38]
354
2
กลุ่มบริหารทั่วไป
3 ส.ค.2561 [16:33:35]
420
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 ส.ค.2561 [15:22:40]
351
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ก.ค.2561 [23:20:40]
404
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 ก.ค.2561 [11:40:50]
321
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 ก.ค.2561 [10:39:28]
336
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ค.2561 [09:35:22]
303
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
21 ก.ค.2561 [13:33:44]
312
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 ก.ค.2561 [12:38:52]
326
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2561 [17:15:34]
294
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
19 ก.ค.2561 [16:27:30]
322
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 ก.ค.2561 [14:17:34]
338
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 ก.ค.2561 [16:21:33]
343
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 ก.ค.2561 [16:21:44]
348
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ค.2561 [18:33:46]
352
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ค.2561 [17:40:47]
366
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 ก.ค.2561 [19:46:46]
347
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 ก.ค.2561 [18:37:48]
326
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [18:31:45]
368
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ก.ค.2561 [11:36:41]
336
จำนวนทั้งหมด 398 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 2,821 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence