ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ค.2562 [07:32:43]
728
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
17 พ.ค.2562 [18:35:47]
728
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [12:36:43]
727
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 พ.ค.2562 [15:47:37]
726
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2562 [11:40:49]
726
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ค.2562 [13:40:48]
729
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค.2562 [13:44:54]
727
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 พ.ค.2562 [16:46:37]
727
9
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 เม.ย.2562 [16:26:40]
729
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 เม.ย.2562 [13:45:51]
727
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มี.ค.2562 [13:23:44]
730
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
18 มี.ค.2562 [09:26:20]
726
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2562 [14:16:25]
730
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2562 [11:22:42]
726
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 มี.ค.2562 [09:32:40]
726
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
8 มี.ค.2562 [09:10:33]
725
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.พ.2562 [13:19:38]
729
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 ก.พ.2562 [14:30:51]
732
19
กลุ่มบริหารทั่วไป
17 ก.พ.2562 [10:30:37]
731
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ก.พ.2562 [09:28:45]
729
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.พ.2562 [10:17:45]
729
22
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 ก.พ.2562 [16:26:42]
731
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.พ.2562 [15:35:41]
729
24
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [17:30:35]
733
25
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [11:18:41]
729
26
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [09:33:40]
732
27
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [07:34:45]
733
28
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 ก.พ.2562 [11:26:33]
732
29
กลุ่มบริหารทั่วไป
3 ก.พ.2562 [11:31:45]
729
30
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
29 ม.ค.2562 [15:10:29]
727
31
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 และบุคลากรครูที่ไม่มีวันขาดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย
ครูที่ไม่มีวันลา

29 ม.ค.2562 [14:31:38]
733
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ม.ค.2562 [12:15:31]
728
33
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 ม.ค.2562 [13:24:39]
727
34
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
25 ม.ค.2562 [10:14:37]
728
35
กลุ่มบริหารทั่วไป
24 ม.ค.2562 [15:32:47]
742
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ม.ค.2562 [14:35:45]
732
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ม.ค.2562 [18:23:32]
725
38
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 ม.ค.2562 [10:14:40]
730
39
กลุ่มบริหารทั่วไป
18 ม.ค.2562 [13:22:34]
730
40
กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบดำเนินการจัดกิจกรรมการติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการตารางติวดังนี้


ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 739 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence