ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ก.ค.2561 [11:36:41]
352
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ก.ค.2561 [18:29:44]
340
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ก.ค.2561 [16:39:35]
342
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1 ก.ค.2561 [12:33:48]
364
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2561 [17:27:43]
560
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มิ.ย.2561 [16:43:45]
355
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มิ.ย.2561 [13:16:31]
340
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2561 [17:30:48]
312
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2561 [11:24:40]
329
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2561 [10:36:45]
350
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 มิ.ย.2561 [17:26:44]
323
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 มิ.ย.2561 [18:32:34]
298
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2561 [17:30:40]
326
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2561 [12:23:36]
384
15
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 มิ.ย.2561 [15:08:35]
336
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2561 [09:34:23]
359
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มิ.ย.2561 [16:27:51]
326
18
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย.2561 [09:13:38]
438
19
กลุ่มบริหารทั่วไป
8 มิ.ย.2561 [09:10:34]
463
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 มิ.ย.2561 [18:21:41]
313
จำนวนทั้งหมด 399 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 362 คน | เมื่อวานนี้ : 311 คน | เดือนนี้:9,917คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,243 คน |ปีนี้  : 119,944 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence