ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
8 ม.ค.2562 [16:17:30]
561
2
กลุ่มบริหารทั่วไป
7 ม.ค.2562 [10:40:44]
1074
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 ธ.ค.2561 [15:17:35]
645
4
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 พ.ย.2561 [08:30:27]
584
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [12:22:40]
429
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ย.2561 [14:36:38]
468
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
12 พ.ย.2561 [13:24:31]
510
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2561 [17:17:40]
574
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2561 [21:32:44]
431
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
13 ต.ค.2561 [16:12:31]
478
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ต.ค.2561 [23:53:49]
557
12
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ต.ค.2561 [11:14:28]
531
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ต.ค.2561 [14:20:35]
460
14
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.ย.2561 [17:22:40]
548
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
27 ก.ย.2561 [23:46:51]
543
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 ก.ย.2561 [13:07:16]
844
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ย.2561 [09:12:25]
536
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 ก.ย.2561 [17:00:43]
495
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ย.2561 [15:35:45]
476
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ย.2561 [10:34:20]
497
จำนวนทั้งหมด 450 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 90 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence