ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [21:09:41]
728
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 ต.ค.2560 [21:03:18]
729
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ต.ค.2560 [20:49:49]
727
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [20:27:56]
727
5
กลุ่มงานห้องสมุด
16 ต.ค.2560 [20:22:47]
726
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [20:21:15]
726
7
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ต.ค.2560 [20:17:56]
724
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ต.ค.2560 [20:16:00]
727
9
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ต.ค.2560 [20:06:11]
725
10
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ต.ค.2560 [20:04:44]
728
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 ต.ค.2560 [19:35:58]
728
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
16 ต.ค.2560 [19:34:02]
729
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 ต.ค.2560 [17:31:44]
726
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ต.ค.2560 [19:24:05]
728
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 ต.ค.2560 [16:59:13]
727
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
1 ต.ค.2560 [23:34:25]
726
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1 ต.ค.2560 [16:50:07]
728
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ส.ค.2560 [13:25:42]
728
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9 ส.ค.2560 [08:34:29]
725
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 ก.ค.2560 [12:39:29]
727
21
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.ค.2560 [10:16:43]
727
22
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 ก.ค.2560 [12:27:31]
725
23
กลุ่มบริหารทั่วไป
10 ก.ค.2560 [12:14:41]
726
24
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ก.ค.2560 [12:19:38]
727
25
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7 ก.ค.2560 [12:18:38]
726
26
กลุ่มบริหารทั่วไป
26 มิ.ย.2560 [15:21:33]
729
27
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 มิ.ย.2560 [07:31:17]
727
28
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 มิ.ย.2560 [15:17:33]
726
29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2560 [04:25:39]
726
30
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 มิ.ย.2560 [15:30:19]
725
31
กลุ่มบริหารทั่วไป
9 มิ.ย.2560 [10:16:31]
727
32
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
8 มิ.ย.2560 [15:20:28]
727
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
[00:00:00]
725
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ
« Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » Next


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 739 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence