ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2565 [13:26:46]
638
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ค.2565 [15:22:47]
951
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 พ.ค.2565 [14:29:44]
894
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ค.2565 [16:19:29]
410
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 พ.ค.2565 [15:16:47]
490
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 พ.ค.2565 [14:31:38]
87
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
18 เม.ย.2565 [12:39:29]
420
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 เม.ย.2565 [13:17:39]
143
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 เม.ย.2565 [12:15:46]
249
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 เม.ย.2565 [15:27:45]
820
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 เม.ย.2565 [13:18:41]
1627
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2565 [14:17:48]
1323
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2565 [12:26:44]
192
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 มี.ค.2565 [13:21:40]
1193
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2 มี.ค.2565 [13:35:24]
1145
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 ก.พ.2565 [10:29:48]
853
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.พ.2565 [17:24:47]
412
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ก.พ.2565 [12:09:40]
1555
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ.2565 [10:26:38]
449
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 ธ.ค.2564 [09:17:31]
836
จำนวนทั้งหมด 442 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 26 คน | เมื่อวานนี้ : 178 คน | เดือนนี้:3,245คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,128 คน |ปีนี้  : 79,919 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence