ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ย.2565 [11:17:39]
660
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ย.2565 [09:10:40]
624
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ส.ค.2565 [11:09:50]
622
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ส.ค.2565 [17:29:37]
681
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 ส.ค.2565 [13:18:40]
653
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ส.ค.2565 [16:19:45]
619
7
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ส.ค.2565 [12:17:46]
621
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2565 [12:18:41]
654
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ส.ค.2565 [16:19:40]
622
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
8 ส.ค.2565 [11:11:36]
665
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ส.ค.2565 [13:15:46]
636
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ส.ค.2565 [12:20:44]
684
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ส.ค.2565 [13:15:45]
656
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 ก.ค.2565 [11:15:36]
671
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 ก.ค.2565 [15:37:24]
621
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ค.2565 [12:17:38]
640
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
637
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
701
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2565 [16:15:33]
627
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ค.2565 [13:29:40]
648
จำนวนทั้งหมด 513 รายการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 70 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence