ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ก.พ.2566 [09:39:22]
750
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ก.พ.2566 [15:16:32]
812
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 ม.ค.2566 [13:23:47]
747
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2566 [16:21:44]
715
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 ม.ค.2566 [16:13:49]
11616
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 ม.ค.2566 [14:27:41]
719
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2566 [13:17:43]
1485
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ม.ค.2566 [18:14:31]
1009
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ม.ค.2566 [10:15:50]
1307
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 ม.ค.2566 [13:17:46]
1189
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ธ.ค.2565 [11:18:47]
1009
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ธ.ค.2565 [19:36:46]
998
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ธ.ค.2565 [17:37:44]
834
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ย.2565 [13:27:51]
861
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2565 [17:38:44]
910
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ย.2565 [17:29:14]
771
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ย.2565 [11:24:55]
879
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2565 [15:26:41]
881
19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2565 [11:15:46]
738
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
731
จำนวนทั้งหมด 561 รายการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 370 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence