ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ส.ค.2562 [14:14:35]
335
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 ก.ค.2562 [12:36:40]
341
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ก.ค.2562 [10:28:35]
334
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 ก.ค.2562 [12:17:42]
341
5
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 ก.ค.2562 [11:16:46]
415
6
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 มิ.ย.2562 [14:33:41]
416
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [06:17:30]
451
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2562 [09:38:42]
347
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 มิ.ย.2562 [14:26:44]
329
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 มิ.ย.2562 [09:51:39]
357
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มิ.ย.2562 [09:30:44]
341
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 มิ.ย.2562 [13:45:27]
314
13
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 มิ.ย.2562 [12:42:44]
322
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 มิ.ย.2562 [20:25:52]
384
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 มิ.ย.2562 [15:27:49]
344
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มิ.ย.2562 [15:18:41]
321
17
กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มิ.ย.2562 [10:37:24]
365
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 มิ.ย.2562 [14:24:41]
348
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มิ.ย.2562 [14:22:36]
406
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2562 [10:37:49]
411
จำนวนทั้งหมด 398 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,891 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence