ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 พ.ค.2562 [11:36:44]
441
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [14:19:36]
377
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 พ.ค.2562 [11:36:18]
401
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2562 [14:19:43]
302
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 พ.ค.2562 [13:44:51]
310
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ค.2562 [07:32:43]
326
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
17 พ.ค.2562 [18:35:47]
336
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [12:36:43]
363
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 พ.ค.2562 [15:47:37]
331
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2562 [11:40:49]
338
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ค.2562 [13:40:48]
325
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค.2562 [13:44:54]
330
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 พ.ค.2562 [16:46:37]
456
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 เม.ย.2562 [16:26:40]
401
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 เม.ย.2562 [13:45:51]
322
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มี.ค.2562 [13:23:44]
401
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
18 มี.ค.2562 [09:26:20]
340
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2562 [14:16:25]
328
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2562 [11:22:42]
321
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 มี.ค.2562 [09:32:40]
398
จำนวนทั้งหมด 398 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,445 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence