ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2564 [12:42:38]
730
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ก.ค.2564 [13:39:39]
728
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
729
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
728
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
728
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 มิ.ย.2564 [11:35:51]
729
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2564 [12:41:53]
729
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 พ.ค.2564 [13:10:48]
732
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 มี.ค.2564 [05:21:33]
729
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
732
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
731
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
728
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5 มี.ค.2564 [12:17:34]
732
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
732
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
730
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
731
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
728
20
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ม.ค.2564 [09:37:50]
737
21
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ธ.ค.2563 [11:41:12]
730
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2563 [09:20:43]
731
23
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [12:26:44]
732
24
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
728
25
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 ต.ค.2563 [10:28:35]
726
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ต.ค.2563 [16:33:45]
729
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ต.ค.2563 [16:28:42]
727
29
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
729
30
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 ต.ค.2563 [16:19:28]
732
31
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 ก.ย.2563 [11:17:38]
730
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2563 [15:24:40]
728
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ย.2563 [10:30:39]
727
34
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
18 ก.ย.2563 [11:32:44]
729
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ก.ย.2563 [14:22:42]
728
36
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 ก.ย.2563 [16:28:51]
730
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ย.2563 [16:19:47]
726
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ย.2563 [16:38:47]
731
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ส.ค.2563 [13:22:47]
727
40
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 ส.ค.2563 [10:17:38]
725
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ
« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 17 Next »


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 730 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence