ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
8 มี.ค.2562 [09:10:33]
333
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.พ.2562 [13:19:38]
356
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 ก.พ.2562 [14:30:51]
364
4
กลุ่มบริหารทั่วไป
17 ก.พ.2562 [10:30:37]
338
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ก.พ.2562 [09:28:45]
337
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.พ.2562 [10:17:45]
350
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 ก.พ.2562 [16:26:42]
354
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.พ.2562 [15:35:41]
319
9
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [17:30:35]
351
10
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [11:18:41]
431
11
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [09:33:40]
454
12
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [07:34:45]
517
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 ก.พ.2562 [11:26:33]
365
14
กลุ่มบริหารทั่วไป
3 ก.พ.2562 [11:31:45]
376
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
29 ม.ค.2562 [15:10:29]
317
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
29 ม.ค.2562 [14:31:38]
391
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ม.ค.2562 [12:15:31]
348
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 ม.ค.2562 [13:24:39]
374
19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
25 ม.ค.2562 [10:14:37]
342
20
กลุ่มบริหารทั่วไป
24 ม.ค.2562 [15:32:47]
408
จำนวนทั้งหมด 398 รายการ
« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 20 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,287 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence