ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ย.2562 [10:16:35]
554
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
11 ก.ย.2562 [13:23:45]
631
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ก.ย.2562 [13:20:37]
426
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ส.ค.2562 [16:28:43]
438
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ส.ค.2562 [14:14:35]
475
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 ก.ค.2562 [12:36:40]
693
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ก.ค.2562 [10:28:35]
507
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 ก.ค.2562 [12:17:42]
685
9
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 ก.ค.2562 [11:16:46]
672
10
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 มิ.ย.2562 [14:33:41]
765
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [06:17:30]
691
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2562 [09:38:42]
519
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 มิ.ย.2562 [14:26:44]
481
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 มิ.ย.2562 [09:51:39]
683
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มิ.ย.2562 [09:30:44]
481
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 มิ.ย.2562 [13:45:27]
415
17
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 มิ.ย.2562 [12:42:44]
490
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 มิ.ย.2562 [20:25:52]
586
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 มิ.ย.2562 [15:27:49]
523
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มิ.ย.2562 [15:18:41]
430
จำนวนทั้งหมด 442 รายการ
« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 23 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 23 คน | เมื่อวานนี้ : 178 คน | เดือนนี้:3,245คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,128 คน |ปีนี้  : 79,919 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence