ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค.2563 [11:34:43]
731
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ส.ค.2563 [16:26:48]
725
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
15 ส.ค.2563 [16:18:37]
728
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
11 ส.ค.2563 [12:18:31]
730
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ส.ค.2563 [17:25:50]
727
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ก.ค.2563 [11:24:39]
726
8
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
30 ก.ค.2563 [15:21:40]
727
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 ก.ค.2563 [16:28:43]
727
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
24 ก.ค.2563 [13:25:30]
728
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ค.2563 [14:16:48]
726
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
726
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
725
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
728
15
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย.2563 [11:11:35]
729
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2563 [09:10:24]
726
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2563 [09:21:00]
726
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 ก.พ.2563 [17:26:46]
725
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6 ก.พ.2563 [13:17:39]
727
21
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 ก.พ.2563 [09:08:16]
733
22
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 ม.ค.2563 [11:34:38]
726
23
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 ม.ค.2563 [11:16:34]
729
24
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
729
25
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 ม.ค.2563 [10:14:26]
729
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
728
28
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2563 [12:16:36]
737
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ม.ค.2563 [12:16:39]
726
30
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 ม.ค.2563 [09:07:23]
732
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ธ.ค.2562 [15:19:45]
727
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ธ.ค.2562 [13:26:40]
728
33
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ธ.ค.2562 [15:18:31]
727
34
กลุ่มบริหารทั่วไป
729
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ธ.ค.2562 [12:19:41]
726
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2562 [11:10:33]
728
37
กลุ่มบริหารทั่วไป
5 ธ.ค.2562 [11:25:50]
733
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ธ.ค.2562 [11:26:40]
726
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ย.2562 [15:21:47]
729
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 727 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence