ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ม.ค.2562 [14:35:45]
334
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ม.ค.2562 [18:23:32]
305
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 ม.ค.2562 [10:14:40]
347
4
กลุ่มบริหารทั่วไป
18 ม.ค.2562 [13:22:34]
410
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ม.ค.2562 [12:34:44]
298
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ม.ค.2562 [17:23:32]
321
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2562 [12:21:42]
337
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ม.ค.2562 [19:32:25]
381
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
8 ม.ค.2562 [16:17:30]
328
10
กลุ่มบริหารทั่วไป
7 ม.ค.2562 [10:40:44]
535
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 ธ.ค.2561 [15:17:35]
392
12
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 พ.ย.2561 [08:30:27]
345
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [12:22:40]
311
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ย.2561 [14:36:38]
318
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
12 พ.ย.2561 [13:24:31]
333
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2561 [17:17:40]
351
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2561 [21:32:44]
295
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
13 ต.ค.2561 [16:12:31]
323
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ต.ค.2561 [23:53:49]
338
20
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ต.ค.2561 [11:14:28]
338
จำนวนทั้งหมด 398 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,255 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence