หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ.2563 [17:22:50]
292
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ม.ค.2563 [15:16:35]
518
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ม.ค.2563 [12:16:39]
241
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ธ.ค.2562 [15:19:45]
215
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ธ.ค.2562 [13:26:40]
172
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ธ.ค.2562 [12:19:41]
274
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2562 [11:10:33]
543
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ธ.ค.2562 [11:26:40]
1791
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 พ.ย.2562 [18:31:52]
1250
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ย.2562 [15:21:47]
718
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2562 [16:16:48]
1605
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 พ.ย.2562 [14:28:40]
420
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 พ.ย.2562 [09:32:41]
460
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ต.ค.2562 [16:20:47]
533
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ต.ค.2562 [16:21:44]
607
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ต.ค.2562 [14:22:35]
186
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2562 [08:23:42]
203
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ย.2562 [10:16:35]
669
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ก.ย.2562 [13:20:37]
157
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ส.ค.2562 [16:28:43]
190
จำนวนทั้งหมด 117 รายการ
1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 17 คน | เมื่อวานนี้ : 574 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,343 คน |ปีนี้  : 38,596 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560