หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ธ.ค.2563 [11:41:12]
403
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 ต.ค.2563 [10:28:35]
245
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค.2563 [11:34:43]
216
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 ก.พ.2563 [09:08:16]
220
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 ต.ค.2562 [10:35:40]
224
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ก.ค.2562 [10:28:35]
206
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 มิ.ย.2562 [14:26:44]
209
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 พ.ค.2562 [11:36:18]
217
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 ม.ค.2562 [13:24:39]
219
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 ธ.ค.2561 [15:17:35]
252
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ต.ค.2561 [23:53:49]
216
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ก.ย.2561 [09:28:13]
213
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ค.2561 [18:33:46]
214
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ค.2561 [17:40:47]
218
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 พ.ค.2561 [10:35:48]
214
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 มี.ค.2561 [17:29:45]
214
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 ม.ค.2561 [14:32:21]
209
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 ต.ค.2560 [17:54:36]
224
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ต.ค.2560 [20:49:49]
207
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ต.ค.2560 [20:16:00]
211
จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 12 คน | เมื่อวานนี้ : 479 คน | เดือนนี้:3,032คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,095 คน |ปีนี้  : 19,681 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560