หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ส.ค.2563 [13:22:47]
233
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 ส.ค.2563 [10:17:38]
194
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค.2563 [11:34:43]
194
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ส.ค.2563 [16:26:48]
193
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
15 ส.ค.2563 [16:18:37]
201
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
11 ส.ค.2563 [12:18:31]
188
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ส.ค.2563 [17:25:50]
190
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ส.ค.2563 [17:26:30]
226
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ก.ค.2563 [11:24:39]
202
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
30 ก.ค.2563 [15:21:40]
196
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 ก.ค.2563 [16:28:43]
189
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
24 ก.ค.2563 [13:25:30]
192
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ค.2563 [14:16:48]
187
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 มิ.ย.2563 [16:20:23]
189
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 มิ.ย.2563 [15:27:43]
189
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2563 [16:16:34]
208
17
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย.2563 [11:11:35]
199
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2563 [09:10:24]
223
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2563 [09:21:00]
201
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 ก.พ.2563 [17:26:46]
197
จำนวนทั้งหมด 375 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 32 คน | เมื่อวานนี้ : 328 คน | เดือนนี้:7,007คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,007 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560