หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2566 [14:23:48]
735
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มิ.ย.2566 [17:20:53]
1171
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มิ.ย.2566 [13:25:47]
839
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [18:31:17]
1094
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [14:28:51]
781
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 มิ.ย.2566 [09:27:49]
865
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2566 [14:23:41]
472
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2566 [11:15:53]
685
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2566 [11:15:39]
553
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [17:36:47]
1415
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [11:15:44]
1025
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 มิ.ย.2566 [15:17:36]
585
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 มิ.ย.2566 [11:16:41]
557
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 มิ.ย.2566 [16:35:48]
683
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 มิ.ย.2566 [11:15:44]
807
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 พ.ค.2566 [10:14:49]
681
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค.2566 [15:24:41]
1048
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค.2566 [16:33:41]
859
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2566 [14:26:45]
898
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 พ.ค.2566 [11:14:47]
1076
จำนวนทั้งหมด 637 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 84 คน | เมื่อวานนี้ : 157 คน | เดือนนี้:2,017คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 40,107 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence