หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [14:28:51]
726
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 มิ.ย.2566 [09:27:49]
728
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2566 [14:23:41]
729
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2566 [11:15:53]
727
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2566 [11:15:39]
730
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [17:36:47]
731
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [11:15:44]
731
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 มิ.ย.2566 [15:17:36]
733
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 มิ.ย.2566 [11:16:41]
727
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 มิ.ย.2566 [16:35:48]
727
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 มิ.ย.2566 [11:15:44]
727
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 พ.ค.2566 [10:14:49]
728
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค.2566 [15:24:41]
730
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค.2566 [16:33:41]
730
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2566 [14:26:45]
728
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 พ.ค.2566 [11:14:47]
729
17
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 พ.ค.2566 [15:18:48]
731
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ค.2566 [16:22:50]
729
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 พ.ค.2566 [14:18:43]
728
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 พ.ค.2566 [17:24:42]
729
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ
« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 34 Next »


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 247 คน | เมื่อวานนี้ : 815 คน | เดือนนี้:11,304คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 116,708 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence