โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มีโอกาสได้ต้อนรับ รศ.ดร.สุวรรณ คูสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ที่มาตรวจเยี่ยมค่ายฯ เพื่อให้กำลังใจแก่ลูกๆ นักเรียน วิทยากร ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ สอวน. เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีท่าน ผอ.นพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นายกฤษดา ผุยพรหมรองผ้อำนวยการฯ นางสาวนฤดี ศรีแสง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน รร.ลือคำหาญฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก 35 คนในภาคอีสานตอนล่าง ระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านฟิสิกส์ ให้มีความพร้อมในการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ โดยมีนายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบเป็นประธานศูนย์ และนายวิสิทธิ์ ตามสีวันเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ พร้อมก้าวสู่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อพัฒนาลูกหลานชาวอีสานให้ก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศต่อไป

กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 17 ต.ค.2560 [17:54:36]
จำนวนชม :585 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ติว O'NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท...(964)

ภาพบรรยากาศการ ประเมิน ว PA (Performance Agreement) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียน...(594)

วันที่ 8 ก.ย.2565 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมถ่ายภาพรวมมุทิตาจิต แด่...(616)

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการเพื่อการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11-12 &n...(622)

วันอังคารที่ 16 พ.ย.2564 นายวีระชัย มณีพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นประธานการขับเ...(618)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนนาดูนประชาสรร สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...(621)

ตัวแทนข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึ...(599)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสต...(590)

วันที่ 31 ม.ค.-4 ก.พ.2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 ร่วมงานค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์...(595)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธ...(625)

ประมวลภาพกิจกรรมตลาดความรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ณ โรงเรียนลือค...(587)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกโดยใช้หลักวิธีกา...(594)

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายนักประดิษฐ์ Internet of Things และเทคโนโลยีหุ่นยนต์นักเรียนในโครง...(598)

นายสุรพล ทางทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้การกล่าวต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากโรง...(596)

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบแนะนำโครงการ วมว.ให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการสอบคัดเลือกร...(609)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 91 คน | เมื่อวานนี้ : 632 คน | เดือนนี้:12,818คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 43,463 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence