โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2563  ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ประเภท ชื่อสกุล
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.องอาจ จูมสีมา
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุระพล ทางทอง
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท์
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย นางกมลพรรณ โสมรักษ์
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสุวิจักขณ์ ศรีทาป
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ นายวิรัช หมอนเสมอ
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษา นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางกนิษฐา ลุนพรหม
12 ครูจิตอาสา นางพัชริดา สุวรรณกูฏ
13 ลูกจ้างประจำสถานศึกษา นางมนธิรา สุภา
14 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายณัฐวุฒิ ละออเอี่ยม
15 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางพัชราวรรณ โภคทรัพย์
16 กรรมการสถาานศึกษา ดร.พระมหาวิไลศักดิ์ 
17 ครูดีศรีอุบล ครูสุดาพร เจริญพร
18 บุคลากรดีเด่นระดับ สพม.29 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูเกรียงไกร โสมรักษ์

 


ขอบคุณข้อมูลภาพโดย

  1. ครูศุภกฤต จันทรา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร precadet gifted program
  2. ครูปิยะนุช สืบสม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

    ประมวลภาพทั้งหมด   [ Camera1 ]  [ Camera2 ]


กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 16 ม.ค.2563 [12:16:36]
จำนวนชม :640 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานธนาคารเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับน...(16)

ประมวลภาพบรรยากาศ งานรดน้ำขอพรและการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในวันจ...(396)

ประมวลภาพกิจกรรมงาน " ปูชนีย กษิณานุสรณ์ " แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันพฤหัส...(2136)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 19 สิงหาคม 256...(876)

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ...(718)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ...(826)

ดร.องอาจ จูมสีมา  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผลก...(623)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 นำคณะกรรมการบริหารโรงเรีย...(557)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ในวันพ...(510)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา...(626)

วันที่ 16 มกราคม 2563  ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบช่อดอกไม้แล...(641)

ประมวลภาพบรรยากาศการตอนรับท่าน ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เ...(559)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั...(532)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นศูนย์ในการนำเสนอผล...(588)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสน...(634)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 63 คน | เมื่อวานนี้ : 283 คน | เดือนนี้:964คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,298 คน |ปีนี้  : 70,510 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence