โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2563  ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ประเภท ชื่อสกุล
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.องอาจ จูมสีมา
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุระพล ทางทอง
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท์
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย นางกมลพรรณ โสมรักษ์
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสุวิจักขณ์ ศรีทาป
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ นายวิรัช หมอนเสมอ
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษา นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางกนิษฐา ลุนพรหม
12 ครูจิตอาสา นางพัชริดา สุวรรณกูฏ
13 ลูกจ้างประจำสถานศึกษา นางมนธิรา สุภา
14 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายณัฐวุฒิ ละออเอี่ยม
15 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางพัชราวรรณ โภคทรัพย์
16 กรรมการสถาานศึกษา ดร.พระมหาวิไลศักดิ์ 
17 ครูดีศรีอุบล ครูสุดาพร เจริญพร
18 บุคลากรดีเด่นระดับ สพม.29 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูเกรียงไกร โสมรักษ์

 


ขอบคุณข้อมูลภาพโดย

  1. ครูศุภกฤต จันทรา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร precadet gifted program
  2. ครูปิยะนุช สืบสม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

    ประมวลภาพทั้งหมด   [ Camera1 ]  [ Camera2 ]


กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 16 ม.ค.2563 [12:16:36]
จำนวนชม :409 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 มกราคม 2563  ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบช่อดอกไม้แล...(410)

ประมวลภาพบรรยากาศการตอนรับท่าน ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เ...(412)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั...(146)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นศูนย์ในการนำเสนอผล...(2388)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสน...(662)

นายสุรพล ทางทอง รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และนายโกเมน ตาน้อย หัวหน้างานบุคคลและหั...(138)

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงาน “ผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้าชาวฟ้าแดง (ลือคำหาญฯ) ครั้งที่ 3 ประจำปี...(1372)

การประชุมเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าชาวลือคำหาญ ปี 2562 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สพม เขต 29 ...(1377)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและตัวแทนบุคลาก...(794)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำตัวแทนผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษ...(530)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม ในวันที่ 29 ม.ค.2562...(498)

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 และบุคลากรครูที่ไม่มีว...(726)

นางสาวฝอยทอง  สมดี ข้าราชการบำนาญอดีตข้าราชการครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบทุนการศึกษาให...(438)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและตัวแทนบุคลากรครูได้รับรางวัลเนื่อง...(707)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกิจ...(787)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1 คน | เมื่อวานนี้ : 304 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,626 คน |ปีนี้  : 65,846 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560