โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

มูลนิธิ NPO I.S.A (internation SEVA Association) ประเทศญี่ปุ่น  ได้กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยมีนายภัทธศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ จำนวน 38 ทุน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนขุขันธ์ จำนวน 15 ทุน 2.โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จำนวน 9 ทุน 3.โรงเรียนวิจิตราพิทยา จำนวน 3 ทุน 4.โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จำนวน 2 ทุน 5. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จำนวน 2 ทุน 6.โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จำนวน 1 ทุน 7.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ทุน 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 2 ทุน 9.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ทุน และ 10.มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 38 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 252,000 บาท.

 กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 28 ส.ค.2563 [10:17:38]
จำนวนชม :725 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศการมอบเกียรติบัตรนักเรียนแผนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ...(729)

ภาพบรรยากาศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว O-NET) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในวันศุกร์ท...(728)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรม (International Language and Culture Day) กลุ่มสาระการเรียนรู...(728)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) สำหรับน...(731)

ประมวลภาพโครงการค่ายวิชาการสอนเสริมเพิ่มคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมทดสอบความรู้ TGAT รายวิชาภาษาอัง...(733)

ภาพกิจกรรม งานเทศกาลขอพรจากดวงดาว Lukhamhan Tanabata fastival ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคา...(727)

ประมวลภาพกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SEMP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...(728)

ภาพบรรยากาศงานวันภาษาและวัฒนธรรม (Foreign Language Day) ประจำปีการศึกษา 2565 " Season of Lov...(725)

ภาพบรรยากาศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดงานเทศตรุษจีน พร้อมจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก ในวันอังคารที่ 24...(728)

ภาพกิจกรรมเทศกาล ทานาบาตะ (Tanabata Festival) เทศกาลขอพรจากดวงดาวบนฟากฟ้า วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โ...(730)

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP Pre-Cadet Gifted Program 2021  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม...(732)

มูลนิธิ NPO I.S.A (internation SEVA Association) ประเทศญี่ปุ่น  ได้กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา น...(726)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมงานวันตรุ...(729)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนัก...(729)

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องโครงการพิเศษอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ห้องโครงการ วมว...(728)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 737 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence