โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ประมวลภาพโครงการพลังบวรอำเภอคุณธรรม วัดส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารโสต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

 กลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 20 พ.ค.2565 [14:29:44]
จำนวนชม :748 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศ พิธีกล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน โดยผู้อำนวยการ ดร.องอาจ จูมศรีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ...(1922)

ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ..รับวัคซีน มะเร็งปากมดลูก.. ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2...(728)

ประมวลภาพภาพบรรยากาศโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเน...(667)

ภาพบรรยากาศ การรายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิส (The Best Safety Practice) MO...(691)

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด ( โครงการอบรม เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ดับไฟขั้นต้น ) โ...(661)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมื่องอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี (๒๓๑ ปี อุบลราชธาน...(1115)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอ...(838)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 5 ส และการร่วมรณรงค์ธนาคารขยะ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 12 กรก...(817)

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่...(1067)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน กลุ่มงานป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด กลุ่มบริห...(1059)

ภาพบรรยากาศ การมอบทุนประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำ...(789)

ประมวลภาพกิจกรรม การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 25...(443)

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกคุณสมบัติและคุณลักษณะผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร สนามคัดเลือกโรงเรีย...(647)

ประมวลภาพกิจกรรม นายกันตภณ สุขสงค์  นายอำเภอวารินชำราบ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญ...(504)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวัน ศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารโส...(1065)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 227 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence