เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


© งานพัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ