ชื่อ สกุล: 
ผู้อำนวยการนพรัตน์ ทองแสง
วุฒิการศึกษา: 
ค.ม. การบริหารการศึกษา
วิทยฐานะ: 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองฯสุระพล ทางทอง
รองฯจิรกานต์ สุภสร
รองฯอุทัย บุญสะอาด
รองฯประทีป กระจายพันธ์