รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียน วมว) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด :

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน“ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ ๒” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ภายใต้“ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายละเอียดอื่นๆ

ผลสอบรอบสองโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย" (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกลิ้งค์
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/190/190.pdf

ทั้งนี้รายละเอียดสำหรับแต่ละคู่โรงเรียน-มหาวิทยาลัยประกอบด้วย

  • เอกสารแนบ 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • เอกสารแนบ 2 สถานที่และเวลาการรายงานตัว 
  • เอกสารแนบ 3 ช่องทางการยื่นคำขอดูคะแนนรอบสอง

แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรอบสอง คลิกลิ้งค์
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/191/191.pdf

------------------------------------------------------------

ลิ้งค์สำหรับแต่ละคู่โรงเรียน - มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/192/192.pdf

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/193/193.pdf

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยพะเยา
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/194/194.pdf

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/205/205.pdf

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/206/206.pdf

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/195/195.pdf

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/196/196.pdf

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/199/199.pdf

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/207/207.pdf

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/208/208.pdf

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/198/198.pdf

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยศิลปากร
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/201/201.pdf

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยบูรพา
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/200/200.pdf

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/197/197.pdf

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/203/203.pdf

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/209/209.pdf

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม - มหาวิทยาลัยทักษิณ
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/202/202.pdf

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/204/204.pdf

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/210/210.pdf

--------------------------------------------------------

‼️ขอย้ำให้น้องๆ ศึกษารายละเอียดและกำหนดการรายงานตัวของคู่ศูนย์ที่น้องผ่านการคัดเลือกให้ละเอียด เพื่อเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ในประกาศค่ะ

---------------------------------------------------------
ยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 12 ทุกคนค่ะ 

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
18 ก.พ.2562 [20:25:49]
จำนวนอ่าน :
309 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

26 พ.ค.2565 [09:39:30]- ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย .. ( อ่าน : 77 )
18 พ.ค.2565 [12:11:08]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย .. ( อ่าน : 55 )
18 พ.ค.2565 [10:06:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 77 )
16 พ.ค.2565 [10:50:34]- ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  ( ฉบับปรับปรุงล่าสุด ) เริ่มใช้ 17 พ.ค.2565 .. ( อ่าน : 1,182 )
13 พ.ค.2565 [09:34:32]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ .. ( อ่าน : 140 )
13 พ.ค.2565 [07:54:45]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สัปดาห์ที่ 2) .. ( อ่าน : 210 )
6 พ.ค.2565 [15:30:55]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 150 )
6 พ.ค.2565 [11:47:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 11,000 บาท. .. ( อ่าน : 192 )
6 พ.ค.2565 [10:34:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 374 )
4 พ.ค.2565 [15:53:29]- ตารางเรียน/ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565) .. ( อ่าน : 1,116 )
3 พ.ค.2565 [15:17:55]- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 170 )
3 พ.ค.2565 [07:36:42]- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,415 )
28 เม.ย.2565 [09:16:47]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 195 )
21 เม.ย.2565 [12:14:47]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย .. ( อ่าน : 369 )
19 เม.ย.2565 [13:02:01]- รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ .. ( อ่าน : 378 )
19 เม.ย.2565 [12:38:27]- รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ .. ( อ่าน : 333 )
18 เม.ย.2565 [12:30:58]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ .. ( อ่าน : 374 )
8 เม.ย.2565 [14:24:18]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย .. ( อ่าน : 358 )
7 เม.ย.2565 [11:21:41]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 466 )
4 เม.ย.2565 [13:50:55]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 441 )
4 เม.ย.2565 [13:49:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 401 )
31 มี.ค.2565 [07:00:00]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภท ห้องเรียนปกติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 692 )
30 มี.ค.2565 [08:27:47]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภท ห้องเรียนปกติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,681 )
25 มี.ค.2565 [12:54:53]- ประกาศโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ  .. ( อ่าน : 1,382 )
25 มี.ค.2565 [12:53:49]- ประกาศโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ  .. ( อ่าน : 1,375 )
21 มี.ค.2565 [16:22:28]- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนออนไลน์ .. ( อ่าน : 1,465 )
13 มี.ค.2565 [14:04:52]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 .. ( อ่าน : 1,386 )
11 มี.ค.2565 [07:00:00]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม. 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,483 )
10 มี.ค.2565 [07:00:00]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม. 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,399 )
1 มี.ค.2565 [14:48:50]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,369 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 48 คน | เมื่อวานนี้ : 333 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,298 คน |ปีนี้  : 69,546 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence