รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด :


[คลิกดูฉบับเต็ม]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
จำนวนอ่าน :
800 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[ 9 ธ.ค.2562 [12:46:57]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.2562 .. ( อ่าน : 581 )
[ 27 พ.ย.2562 [09:07:28]]- สรุปเหรียญรางวัลและรายงานผลการแข่งขัน ฟ้า-แดง เกมส์ ครั้งที่ 45 .. ( อ่าน : 476 )
[ 26 พ.ย.2562 [09:41:44]]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 48 )
[ 22 พ.ย.2562 [09:38:03]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 3 )
[ 20 พ.ย.2562 [17:29:43]]- ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Lukhamhan Science Test 2019  .. ( อ่าน : 56 )
[ 13 พ.ย.2562 [10:52:35]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา .. ( อ่าน : 304 )
[ 11 พ.ย.2562 [09:30:42]]- การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 .. ( อ่าน : 1,045 )
[ 1 พ.ย.2562 [13:33:06]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Lukhamhan Science Test 2019 .. ( อ่าน : 123 )
[ 31 ต.ค.2562 [10:42:22]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) .. ( อ่าน : 301 )
[ 29 ต.ค.2562 [10:52:28]]- ประกาศสหวิทยาเขต 7 วาริน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับสมบูรณ์) .. ( อ่าน : 372 )
[ 29 ต.ค.2562 [08:55:11]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ .. ( อ่าน : 365 )
[ 21 ต.ค.2562 [14:13:11]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 80 )
[ 17 ต.ค.2562 [14:11:33]]- บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 907 )
[ 3 ต.ค.2562 [08:27:53]]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 177 )
[ 27 ก.ย.2562 [16:08:13]]- กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสหวิทยาเขต 7 วาริน .. ( อ่าน : 683 )
[ 21 ก.ย.2562 [10:23:46]]- ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 .. ( อ่าน : 63 )
[ 20 ก.ย.2562 [10:04:34]]- แจ้งการจัดสอนชดเชย กำหนดการสอบปลายภาคและการปิด-เปิดภาคเรียน .. ( อ่าน : 160 )
[ 20 ก.ย.2562 [09:08:46]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 580 )
[ 18 ก.ย.2562 [15:44:18]]- ขอเชิญร่วมงาน มุทิตา คุรุมิตร จิตรานุสรณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 983 )
[ 15 ก.ย.2562 [09:10:07]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษสาธารณภัยธรรมชาติ (เพิ่มเติม) โดยมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม 16-17 ก.ย.2562 เปิดเรียน 18 ก.ย.2562 .. ( อ่าน : 374 )
[ 10 ก.ย.2562 [12:23:58]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษสาธารณภัยธรรมชาติ ตั้งแต่ วันที่ 11-13 กันยายน 2562 .. ( อ่าน : 703 )
[ 31 ก.ค.2562 [17:22:40]]- โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1–31 สิงหาคม 2562 .. ( อ่าน : 614 )
[ 26 ก.ค.2562 [14:00:48]]- แจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการ วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 หยุด นศท. วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562 ให้ใช้ตารางเรียนวันอังคาร รายละเอียดตามปฏิทินวิชาการ 1/2562 .. ( อ่าน : 73 )
[ 10 ก.ค.2562 [11:55:24]]- ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดและชมงานตลาดความรู้วิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 .. ( อ่าน : 1,124 )
[ 10 ก.ค.2562 [06:44:26]]- ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 1,602 )
[ 8 ก.ค.2562 [07:08:08]]- แจ้งปิดเรียนทุกวันอังคารเริ่มจากวันอังคารที่ 9 ก.ค.2562- วันอังคารที่ 24 ก.ย.2562 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารระดับชั้น ปีที่ 1-3 จำนวน 430 คน ได้ไปเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ ณ มณฑลทหารบกที่ 22 .. ( อ่าน : 509 )
[ 18 มิ.ย.2562 [17:35:19]]- โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.2562 เนื่องจากบุคลากรครูเข้าร่วมการสัมมนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สหวิทยาเขต 7 วารินชำราบ .. ( อ่าน : 898 )
[ 7 มิ.ย.2562 [16:53:16]]- ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ .. ( อ่าน : 406 )
[ 6 มิ.ย.2562 [12:10:48]]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 221 )
[ 31 พ.ค.2562 [18:09:11]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 520 )
  ดูข่าวทั้งหมด

กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 18 คน | เมื่อวานนี้ : 297 คน | เดือนนี้:3,487คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,805 คน |ปีนี้  : 84,503 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560