รายละเอียด

ประเภท :
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หัวข้อ :
ตารางสอนครู/ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด :
ตารางสอน บุคลากรครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ลำดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
1. กลุ่มสาระฯภาษาไทย Download
2. กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Download
3. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Download
4. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Download
5. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Download
6. กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี Download
7. กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Download
8. กลุ่มสาระฯศิลปะ Download
9. กลุ่มแนะแนว Download
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ลำดับที่ ระดับชั้น ดาวน์โหลด
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Download
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Download
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Download
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย :  กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
จำนวนอ่าน :
1,221 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

[ 18 ก.พ.2563 [18:59:16]]- ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark และรายชื่อนักเรียนเพื่อกรอกผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 .. ( อ่าน : 158 )
[ 30 ม.ค.2563 [10:42:54]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจการส่งแแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 199 )
[ 20 ม.ค.2563 [08:56:18]]- ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการรายบุคคล ( Individaul Develovment Plan) ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 271 )
[ 19 ธ.ค.2562 [06:22:26]]- เครื่องมือนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 .. ( อ่าน : 112 )
[ 14 พ.ย.2562 [12:10:50]]- ตารางสอนครู/ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 1,222 )
[ 13 พ.ย.2562 [11:05:12]]- ประชาสัมพันธ์การแข่่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แต่ละคณะสี ส่งรายชื่อนักกรีฑา - แต่ละคณะสี ดังแบบฟอร์มที่กำหนดให้ดังนี้ .. ( อ่าน : 610 )
[ 6 พ.ย.2562 [10:51:00]]- รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 File Excell (อัพเดท 6 พ.ย. 2562) .. ( อ่าน : 325 )
[ 28 ต.ค.2562 [10:23:17]]- บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.29 กลุ่ม 4 .. ( อ่าน : 137 )
[ 29 ส.ค.2562 [10:09:21]]- เอกสารส่วนหน้า ตรวจการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (9-13 ก.ย.2562) .. ( อ่าน : 350 )
[ 7 ส.ค.2562 [14:22:29]]- ร่างเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 235 )
[ 19 ก.ค.2562 [18:35:35]]- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2561 .. ( อ่าน : 173 )
[ 28 มิ.ย.2562 [14:07:38]]- แบบฟอร์มการดำเนินการเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู .. ( อ่าน : 521 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:43:51]]- รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 File Excell (อัพเดท 17 มิ.ย. 2562) .. ( อ่าน : 689 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:40:02]]- ผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ .. ( อ่าน : 318 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:25:03]]- แบบประเมิน การทบทวนความรู้รายวิชาฟิสิกส์ เพื่อเตรียมสอบ o-net และ PAT 2 วันที่ 19 มิ.ย.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 334 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:23:53]]- แบบประเมิน การทบทวนความรู้รายวิชาเคมี เพื่อเตรียมสอบ o-net และ PAT 2 วันที่ 19 มิ.ย.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 305 )
[ 29 พ.ค.2562 [10:26:15]]- แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 888 )
[ 28 พ.ค.2562 [13:58:01]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 796 )
[ 20 พ.ค.2562 [16:43:49]]- ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงล่าสุด 17 พ.ค.2562 (เริ่มใช้ 21 พ.ค.2562) .. ( อ่าน : 14 )
[ 20 พ.ค.2562 [12:52:07]]- ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงล่าสุด ( เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562 ) .. ( อ่าน : 604 )
[ 17 พ.ค.2562 [15:22:41]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 1/2562 .. ( อ่าน : 2 )
[ 15 พ.ค.2562 [05:57:32]]- แบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 3 )
[ 20 มี.ค.2562 [10:30:16]]- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 .. ( อ่าน : 282 )
[ 20 มี.ค.2562 [09:51:18]]- แบบฟอร์มรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 252 )
[ 20 มี.ค.2562 [09:47:33]]- แบบฟอร์มเขียนแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 .. ( อ่าน : 272 )
[ 28 ธ.ค.2561 [11:29:17]]- สรุปข้อมูลสถิติผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.29(กลุ่ม4)+ระดับภาค+ระดับชาติ (ตั้งแต่ปี 2558-2561 ) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 985 )
[ 28 ธ.ค.2561 [11:01:04]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานแผนงานโครงการ (ปรับปรุงล่าสุด 28 ธ.ค.2561) .. ( อ่าน : 978 )
[ 25 ธ.ค.2561 [23:30:46]]- ผลคะแนนโอเน็ต ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่านคิด คุณลักษณะ และสมรรถนะ ประกอบการเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 10 มกราคม 2562 .. ( อ่าน : 332 )
[ 18 ธ.ค.2561 [07:01:57]]- แบบสอบถามความต้องการเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 352 )
[ 15 พ.ย.2561 [15:39:05]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Logbook โรงเรียน (ปรับปรุงล่าสุด 15 พ.ย.2561) .. ( อ่าน : 320 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 18 คน | เมื่อวานนี้ : 574 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,343 คน |ปีนี้  : 38,596 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560