รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ
รายละเอียด :

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
20 ม.ค.2563 [16:02:29]
จำนวนอ่าน :
48 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[ 15 ก.พ.2563 [14:13:37]]- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 .. ( อ่าน : 1,033 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:03:48]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ .. ( อ่าน : 528 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:03:08]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป .. ( อ่าน : 52 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:02:29]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ .. ( อ่าน : 49 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:01:50]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป .. ( อ่าน : 35 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:00:56]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทที่มีความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ .. ( อ่าน : 27 )
[ 20 ม.ค.2563 [15:59:51]]- เขตพื้นที่บริการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 298 )
[ 17 ม.ค.2563 [12:08:14]]- ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 15 )
[ 17 ม.ค.2563 [12:06:06]]- ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 352 )
[ 17 ม.ค.2563 [11:10:45]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gifted Programe : PCGP) .. ( อ่าน : 552 )
[ 10 ม.ค.2563 [17:41:47]]- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา .. ( อ่าน : 77 )
[ 6 ม.ค.2563 [18:44:36]]- ประกาศเลขที่นั่งสอบโอเน็ต ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 287 )
[ 17 ธ.ค.2562 [15:00:05]]- ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 .. ( อ่าน : 661 )
[ 17 ธ.ค.2562 [09:48:27]]- สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 .. ( อ่าน : 677 )
[ 9 ธ.ค.2562 [12:46:57]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.2562 .. ( อ่าน : 1,110 )
[ 27 พ.ย.2562 [09:07:28]]- สรุปเหรียญรางวัลและรายงานผลการแข่งขัน ฟ้า-แดง เกมส์ ครั้งที่ 45 .. ( อ่าน : 544 )
[ 26 พ.ย.2562 [09:41:44]]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 287 )
[ 22 พ.ย.2562 [09:38:03]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 219 )
[ 20 พ.ย.2562 [17:29:43]]- ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Lukhamhan Science Test 2019  .. ( อ่าน : 535 )
[ 13 พ.ย.2562 [10:52:35]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา .. ( อ่าน : 641 )
[ 11 พ.ย.2562 [09:30:42]]- การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 .. ( อ่าน : 1,357 )
[ 1 พ.ย.2562 [13:33:06]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Lukhamhan Science Test 2019 .. ( อ่าน : 431 )
[ 31 ต.ค.2562 [10:42:22]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) .. ( อ่าน : 408 )
[ 29 ต.ค.2562 [10:52:28]]- ประกาศสหวิทยาเขต 7 วาริน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับสมบูรณ์) .. ( อ่าน : 433 )
[ 29 ต.ค.2562 [08:55:11]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ .. ( อ่าน : 411 )
[ 21 ต.ค.2562 [14:13:11]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 141 )
[ 17 ต.ค.2562 [14:11:33]]- บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 1,144 )
[ 3 ต.ค.2562 [08:27:53]]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 212 )
[ 27 ก.ย.2562 [16:08:13]]- กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสหวิทยาเขต 7 วาริน .. ( อ่าน : 78 )
[ 21 ก.ย.2562 [10:23:46]]- ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 .. ( อ่าน : 120 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 676 คน | เมื่อวานนี้ : 743 คน | เดือนนี้:10,523คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,759 คน |ปีนี้  : 20,282 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560