รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด :

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
จำนวนอ่าน :
1,163 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

12 พ.ค.2566 [14:31:48]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 985 )
5 พ.ค.2566 [14:17:21]- ดาวน์โหลดตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,138 )
30 เม.ย.2566 [14:40:11]- แจ้งการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 754 )
23 เม.ย.2566 [08:15:35]- กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,512 )
3 เม.ย.2566 [10:57:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,194 )
1 เม.ย.2566 [08:43:42]- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมพิธี รดน้ำขอพร บูชาครู เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ .. ( อ่าน : 333 )
30 มี.ค.2566 [10:14:09]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 6,486 )
29 มี.ค.2566 [09:30:22]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 11,708 )
23 มี.ค.2566 [09:16:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,662 )
23 มี.ค.2566 [09:12:10]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 361 )
17 มี.ค.2566 [11:26:10]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 678 )
16 มี.ค.2566 [10:05:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,737 )
8 มี.ค.2566 [00:00:01]- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (Science English Mathematics Program : SEMP) .. ( อ่าน : 590 )
25 ก.พ.2566 [09:49:16]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) .. ( อ่าน : 1,317 )
25 ก.พ.2566 [09:47:41]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (Scienc .. ( อ่าน : 1,303 )
22 ก.พ.2566 [06:41:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรภายในโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,208 )
15 ก.พ.2566 [13:50:39]- ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .. ( อ่าน : 1,346 )
25 ม.ค.2566 [15:05:57]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 30-1 ก.พ.2566 .. ( อ่าน : 1,192 )
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 .. ( อ่าน : 1,211 )
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]- ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .. ( อ่าน : 1,190 )
18 พ.ย.2565 [11:28:06]- ใบรายชื่อติดสนามสอบ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2) โรงเรียนวิทยาศาตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3) โครงการ วมว. 4) โครงการ พสวท. และ 5) สถาบันโคเซ็น สนามสอบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำร .. ( อ่าน : 1,529 )
21 ต.ค.2565 [11:41:34]- ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2565) .. ( อ่าน : 1,788 )
12 ต.ค.2565 [07:22:28]- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนออนไลน์ .. ( อ่าน : 591 )
26 ก.ย.2565 [10:12:17]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕ .. ( อ่าน : 1,275 )
20 ก.ย.2565 [18:25:42]- แจ้งประชาสัมพันธ์จากงานวัดผลประเมินผลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ย.2565 .. ( อ่าน : 1,243 )
16 ก.ย.2565 [11:25:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสุขศึกษาและพลศึกษา .. ( อ่าน : 1,181 )
21 ก.ค.2565 [08:18:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและช่างไฟฟ้า .. ( อ่าน : 1,185 )
5 ก.ค.2565 [16:01:18]- กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,189 )
26 พ.ค.2565 [09:39:30]- ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย .. ( อ่าน : 1,173 )
18 พ.ค.2565 [12:11:08]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย .. ( อ่าน : 1,178 )
  ดูข่าวทั้งหมด


ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 325 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence