รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
รายละเอียด :

ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
จำนวนอ่าน :
2,821 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[ 27 พ.ค.2563 [12:10:48]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ .. ( อ่าน : 40 )
[ 25 พ.ค.2563 [10:31:07]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 .. ( อ่าน : 914 )
[ 24 พ.ค.2563 [18:03:28]]- แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 504 )
[ 15 พ.ค.2563 [17:18:36]]- ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 .. ( อ่าน : 2,822 )
[ 14 พ.ค.2563 [07:57:50]]- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 114 )
[ 13 พ.ค.2563 [08:01:38]]- แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 471 )
[ 24 เม.ย.2563 [16:03:48]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ .. ( อ่าน : 476 )
[ 24 เม.ย.2563 [16:03:08]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป .. ( อ่าน : 2,572 )
[ 24 เม.ย.2563 [16:02:29]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ .. ( อ่าน : 1,658 )
[ 24 เม.ย.2563 [16:01:50]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป .. ( อ่าน : 593 )
[ 24 เม.ย.2563 [16:00:56]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทที่มีความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ .. ( อ่าน : 33 )
[ 24 เม.ย.2563 [15:59:51]]- เขตพื้นที่บริการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 1,285 )
[ 1 เม.ย.2563 [15:34:58]]- ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและขยายเวลาสั่งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว .. ( อ่าน : 1,003 )
[ 28 มี.ค.2563 [08:17:06]]- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 164 )
[ 28 มี.ค.2563 [08:08:20]]- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 503 )
[ 18 มี.ค.2563 [13:26:10]]- ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gigted Program : PCGP) .. ( อ่าน : 555 )
[ 18 มี.ค.2563 [13:24:28]]- แนวปฏิบัติกลุ่มบริหารวิชาการ ในช่วงระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 .. ( อ่าน : 288 )
[ 18 มี.ค.2563 [13:22:44]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ .. ( อ่าน : 913 )
[ 11 มี.ค.2563 [13:38:42]]- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 1,011 )
[ 11 มี.ค.2563 [13:19:54]]- ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 115 )
[ 11 มี.ค.2563 [09:02:59]]- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gifted Program : PCGP ) .. ( อ่าน : 478 )
[ 10 มี.ค.2563 [17:00:34]]- ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 132 )
[ 4 มี.ค.2563 [15:03:17]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Programe : GP) .. ( อ่าน : 307 )
[ 4 มี.ค.2563 [15:00:09]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Programe : GP) และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gifted Program : PC .. ( อ่าน : 366 )
[ 3 มี.ค.2563 [09:05:37]]- ประกาศผลการเรียนรายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 .. ( อ่าน : 31 )
[ 3 มี.ค.2563 [09:00:05]]- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 188 )
[ 2 มี.ค.2563 [15:32:01]]- แจ้งเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการค่ายเรียนล่วงหน้าเพิ่มเติมศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(อัฉริยภาพ) และโครงการติว 5 วิชาหลัก   ของนักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร  (Pre-Cadet Gifted Program) ปีการศึกษ .. ( อ่าน : 458 )
[ 26 ก.พ.2563 [16:50:16]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 29 )
[ 15 ก.พ.2563 [14:13:37]]- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 .. ( อ่าน : 1,478 )
[ 17 ม.ค.2563 [12:08:14]]- ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 180 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 303 คน | เมื่อวานนี้ : 331 คน | เดือนนี้:14,322คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,322 คน |ปีนี้  : 65,542 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560