รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปและเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด :

ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนทั่วไปและเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
จำนวนอ่าน :
341 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

17 พ.ค.2564 [15:51:33]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 รอบสาม .. ( อ่าน : 152 )
11 พ.ค.2564 [09:19:18]- กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 378 )
5 พ.ค.2564 [08:53:46]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 99 )
30 เม.ย.2564 [19:57:29]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 131 )
30 เม.ย.2564 [15:48:57]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและการวางแผนรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ของสถานศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน .. ( อ่าน : 106 )
30 เม.ย.2564 [15:47:51]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 130 )
26 เม.ย.2564 [15:47:21]- กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.2) หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564  ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 492 )
26 เม.ย.2564 [14:45:27]- กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ. 2 หลักฐานวุฒิบัติทางการศึกษา (ประกาศนียบัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 354 )
23 เม.ย.2564 [15:43:18]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 398 )
15 เม.ย.2564 [15:03:09]- แจ้งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10-1/12 และ ม.4/11-12 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP ) เพื่อความสะดวกในการมอบตัวนักเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 เม.ย.2564 .. ( อ่าน : 907 )
9 เม.ย.2564 [07:05:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 401 )
9 เม.ย.2564 [07:03:09]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 483 )
8 เม.ย.2564 [17:54:46]- แจ้งเปิด-ปิดภาคเรียน .. ( อ่าน : 695 )
8 เม.ย.2564 [09:32:15]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 577 )
8 เม.ย.2564 [08:04:31]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 972 )
1 เม.ย.2564 [08:49:38]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 58 )
1 เม.ย.2564 [08:48:37]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 336 )
25 มี.ค.2564 [09:47:05]- ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ .. ( อ่าน : 553 )
23 มี.ค.2564 [15:43:27]- แจ้งหยุดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 29 มี.ค.2564 .. ( อ่าน : 226 )
22 มี.ค.2564 [13:39:07]- ตารางคุมสอบวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับบุคลากรครู) .. ( อ่าน : 261 )
22 มี.ค.2564 [13:36:45]- ตารางสอบวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 678 )
4 มี.ค.2564 [09:03:28]- เปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป .. ( อ่าน : 766 )
27 ก.พ.2564 [07:21:14]- ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ .. ( อ่าน : 252 )
11 ก.พ.2564 [14:58:43]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 139 )
8 ก.พ.2564 [10:22:24]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 131 )
4 ก.พ.2564 [14:07:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) .. ( อ่าน : 874 )
4 ก.พ.2564 [13:26:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) .. ( อ่าน : 1,029 )
4 ก.พ.2564 [12:21:44]- ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 1,177 )
1 ก.พ.2564 [09:44:51]- ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 900 )
29 ม.ค.2564 [17:38:46]- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย .. ( อ่าน : 104 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 99 คน | เมื่อวานนี้ : 500 คน | เดือนนี้:7,528คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,567 คน |ปีนี้  : 53,922 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence