รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำกลุ่มบริหารทั่วไป)
รายละเอียด :

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำกลุ่มบริหารทั่วไป)


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
จำนวนอ่าน :
154 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

12 พ.ย.2563 [10:12:07]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ .. ( อ่าน : 792 )
28 ต.ค.2563 [13:23:55]- ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 1,195 )
22 ต.ค.2563 [11:50:42]- ประกาศโรงเรียนสือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 246 )
16 ต.ค.2563 [14:04:21]- ปฏิทินกลุ่มงานบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงเดือน ตุลาคม-พศฤจิกายน 2563 .. ( อ่าน : 390 )
12 ต.ค.2563 [16:09:15]- การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 379 )
30 ก.ย.2563 [09:13:16]- แจ้งการปรับปรุงตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.2563 ) .. ( อ่าน : 1,821 )
3 ก.ย.2563 [05:55:36]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำกลุ่มบริหารทั่วไป) .. ( อ่าน : 155 )
28 ส.ค.2563 [07:42:48]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 176 )
21 ส.ค.2563 [10:07:15]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 137 )
11 ส.ค.2563 [17:30:10]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การทดลองการเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) เต็มรูปแบบทุกรูปแบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 .. ( อ่าน : 167 )
21 ก.ค.2563 [16:15:53]- ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ใน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 160 )
10 ก.ค.2563 [12:52:10]- แจ้งให้นักเรียนชั้นม.1,3,4,5 ตรวจสอบห้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 163 )
7 ก.ค.2563 [06:13:22]- แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มาเรียนกลุ่ม (A,B) มาเรียนวัน (คู่-คี่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( ปรับปรุงล่าสุด 3 ก.ค.2563 ) .. ( อ่าน : 309 )
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ .. ( อ่าน : 141 )
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]- รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 147 )
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]- แนวปฏิบัติการเตรียมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1-6 (ปรับปรุงล่าสุด 26 มิ.ย.2563 ) .. ( อ่าน : 324 )
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]- แจ้งถึงหัวหน้าห้องแอดไลน์กลุ่มตามกลุ่มของตนเอง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ ประจำภาคเรียนที่1/2563  .. ( อ่าน : 163 )
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปและเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 216 )
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]- ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ห้องเรียนปกติ .. ( อ่าน : 160 )
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประภทนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 165 )
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]- ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนปกติ .. ( อ่าน : 231 )
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]- ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนปกติ .. ( อ่าน : 260 )
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ) .. ( อ่าน : 149 )
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]- ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 143 )
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]- ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 186 )
27 พ.ค.2563 [12:10:48]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ .. ( อ่าน : 383 )
25 พ.ค.2563 [10:31:07]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 .. ( อ่าน : 139 )
24 พ.ค.2563 [18:03:28]- แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 170 )
15 พ.ค.2563 [17:18:36]- ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 .. ( อ่าน : 534 )
14 พ.ค.2563 [07:57:50]- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 121 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 6 คน | เมื่อวานนี้ : 343 คน | เดือนนี้:8,513คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,872 คน |ปีนี้  : 129,837 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560