รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด :


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
12 ต.ค.2563 [16:09:15]
จำนวนอ่าน :
197 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

18 ม.ค.2564 [12:08:09]- ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญ โครงการภายโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ทิ้งขยะให้ถูกที่ เจอขยะเร็วรี่ให้รีบเก็บ” โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 22 )
18 ม.ค.2564 [11:55:14]- ประกาศโรงเรียนสือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 44 )
18 ม.ค.2564 [11:44:15]- คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์(E-TESTING) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 56 )
8 ม.ค.2564 [17:28:18]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และเปิดทำการเรียนการสอน ในจันทร .. ( อ่าน : 399 )
5 ม.ค.2564 [11:47:42]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 92 )
5 ม.ค.2564 [09:09:28]- ประกาศแจ้งมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 258 )
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 142 )
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ รอบที่ ๒ .. ( อ่าน : 446 )
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) .. ( อ่าน : 460 )
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 195 )
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 84 )
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 382 )
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวาวินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาศัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 194 )
30 พ.ย.2563 [14:15:43]- ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 1,489 )
26 พ.ย.2563 [06:16:43]- โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2563  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,328 )
12 พ.ย.2563 [10:12:07]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ .. ( อ่าน : 61 )
28 ต.ค.2563 [13:23:55]- ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 199 )
22 ต.ค.2563 [11:50:42]- ประกาศโรงเรียนสือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 167 )
16 ต.ค.2563 [14:04:21]- ปฏิทินกลุ่มงานบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงเดือน ตุลาคม-พศฤจิกายน 2563 .. ( อ่าน : 203 )
12 ต.ค.2563 [16:09:15]- การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 198 )
30 ก.ย.2563 [09:13:16]- แจ้งการปรับปรุงตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.2563 ) .. ( อ่าน : 203 )
3 ก.ย.2563 [05:55:36]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำกลุ่มบริหารทั่วไป) .. ( อ่าน : 167 )
28 ส.ค.2563 [07:42:48]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 162 )
21 ส.ค.2563 [10:07:15]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 160 )
11 ส.ค.2563 [17:30:10]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การทดลองการเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) เต็มรูปแบบทุกรูปแบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 .. ( อ่าน : 164 )
21 ก.ค.2563 [16:15:53]- ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ใน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 159 )
10 ก.ค.2563 [12:52:10]- แจ้งให้นักเรียนชั้นม.1,3,4,5 ตรวจสอบห้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 160 )
7 ก.ค.2563 [06:13:22]- แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มาเรียนกลุ่ม (A,B) มาเรียนวัน (คู่-คี่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( ปรับปรุงล่าสุด 3 ก.ค.2563 ) .. ( อ่าน : 188 )
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ .. ( อ่าน : 156 )
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]- รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 167 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 35 คน | เมื่อวานนี้ : 326 คน | เดือนนี้:7,333คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,333 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560