รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด :

ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
จำนวนอ่าน :
130 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

4 มี.ค.2564 [09:03:28]- เปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป .. ( อ่าน : 561 )
27 ก.พ.2564 [07:21:14]- ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ .. ( อ่าน : 63 )
11 ก.พ.2564 [14:58:43]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 69 )
8 ก.พ.2564 [10:22:24]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 80 )
4 ก.พ.2564 [14:07:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) .. ( อ่าน : 667 )
4 ก.พ.2564 [13:26:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) .. ( อ่าน : 730 )
4 ก.พ.2564 [12:21:44]- ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 845 )
1 ก.พ.2564 [09:44:51]- ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 771 )
29 ม.ค.2564 [17:38:46]- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย .. ( อ่าน : 62 )
18 ม.ค.2564 [12:08:09]- ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญ โครงการภายโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ทิ้งขยะให้ถูกที่ เจอขยะเร็วรี่ให้รีบเก็บ” โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 72 )
18 ม.ค.2564 [11:55:14]- ประกาศโรงเรียนสือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 101 )
18 ม.ค.2564 [11:44:15]- คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์(E-TESTING) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 136 )
8 ม.ค.2564 [17:28:18]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และเปิดทำการเรียนการสอน ในจันทร .. ( อ่าน : 1,142 )
5 ม.ค.2564 [11:47:42]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 134 )
5 ม.ค.2564 [09:09:28]- ประกาศแจ้งมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 338 )
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 278 )
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ รอบที่ ๒ .. ( อ่าน : 1,037 )
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) .. ( อ่าน : 534 )
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 241 )
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 109 )
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 441 )
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวาวินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาศัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 235 )
30 พ.ย.2563 [14:15:43]- ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 1,832 )
26 พ.ย.2563 [06:16:43]- โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2563  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,436 )
12 พ.ย.2563 [10:12:07]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ .. ( อ่าน : 131 )
28 ต.ค.2563 [13:23:55]- ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 252 )
22 ต.ค.2563 [11:50:42]- ประกาศโรงเรียนสือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 202 )
16 ต.ค.2563 [14:04:21]- ปฏิทินกลุ่มงานบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงเดือน ตุลาคม-พศฤจิกายน 2563 .. ( อ่าน : 257 )
12 ต.ค.2563 [16:09:15]- การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 236 )
30 ก.ย.2563 [09:13:16]- แจ้งการปรับปรุงตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.2563 ) .. ( อ่าน : 250 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 17 คน | เมื่อวานนี้ : 479 คน | เดือนนี้:3,032คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,095 คน |ปีนี้  : 19,681 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560