รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
รายละเอียด :


[ ตารางการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ]

[ ตัวอย่างถ่ายภาพบัตรประชาชนนักเรียน บัตรประชาชนผู้ปกครอง และหน้าสมุดบัญชี ให้อยู่ในภาพเดียวกัน ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
จำนวนอ่าน :
1,659 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

3 ก.ย.2564 [12:02:28]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 854 )
17 ส.ค.2564 [17:16:07]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน .. ( อ่าน : 1,660 )
2 ส.ค.2564 [12:46:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การชะลอการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน .. ( อ่าน : 617 )
23 ก.ค.2564 [15:23:44]- การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๗ , ๒๙ และ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 726 )
16 ก.ค.2564 [12:52:52]- แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 495 )
9 ก.ค.2564 [13:03:46]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยรูปแบบ Blended Learning .. ( อ่าน : 783 )
7 ก.ค.2564 [21:10:05]- รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ .. ( อ่าน : 177 )
2 ก.ค.2564 [15:03:38]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดการเรียนการสอน (ระยะที่ ๓) ในระหว่าง วันที่ ๕ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยรูปแบบ Blended Learning : การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On-li .. ( อ่าน : 927 )
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมการการเรียนการสอน ในระหว่าง วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 949 )
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน On-site(คู่-คี่) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ตั้้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2564-2 ก.ค.2564 .. ( อ่าน : 819 )
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]- รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  เรียนตามเลขที่  ที่จะมาเรียนในวันคู่-คี่ .. ( อ่าน : 806 )
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 1,279 )
31 พ.ค.2564 [10:53:25]- ห้องเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 1,411 )
31 พ.ค.2564 [08:31:18]- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 .. ( อ่าน : 1,149 )
29 พ.ค.2564 [13:00:41]- กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 .. ( อ่าน : 1,964 )
25 พ.ค.2564 [09:10:24]- ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ .. ( อ่าน : 1,891 )
24 พ.ค.2564 [11:16:35]- ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ .. ( อ่าน : 2,989 )
24 พ.ค.2564 [09:00:10]- การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 2,671 )
23 พ.ค.2564 [09:58:01]- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 2,507 )
21 พ.ค.2564 [08:41:20]- มาตรการในการดำเนินการในวันสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 1,833 )
19 พ.ค.2564 [16:29:54]- สารจากท่านผู้อำนวยการถึงผู้ปกครองนักเรียน .. ( อ่าน : 1,593 )
19 พ.ค.2564 [16:09:21]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน และพนักงานขับรถ .. ( อ่าน : 209 )
17 พ.ค.2564 [15:51:33]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 รอบสาม .. ( อ่าน : 425 )
11 พ.ค.2564 [09:19:18]- กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 843 )
5 พ.ค.2564 [08:53:46]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 214 )
30 เม.ย.2564 [19:57:29]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 245 )
30 เม.ย.2564 [15:48:57]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและการวางแผนรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ของสถานศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน .. ( อ่าน : 229 )
30 เม.ย.2564 [15:47:51]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 224 )
26 เม.ย.2564 [15:47:21]- กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.2) หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564  ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 676 )
26 เม.ย.2564 [14:45:27]- กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ. 2 หลักฐานวุฒิบัติทางการศึกษา (ประกาศนียบัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 564 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 41 คน | เมื่อวานนี้ : 223 คน | เดือนนี้:5,216คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 96,024 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence