ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
159
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
111
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
174
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
77
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
226
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
223
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
178
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
256
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
255
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
52
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
550
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
858
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
171
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
60
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
8
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
151
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
149
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
137
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
137
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
132
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
374
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
133
23
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
117
24
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
119
25
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
136
26
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
18
27
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
261
28
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
169
29
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
164
30
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
193
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
540
32
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
280
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
35
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
9
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
265
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
208
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
204
38
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
161
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1638
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1864
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
334
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
396
43
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
225
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
276
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
518
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
264
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
204
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
234
49
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
46
50
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
406
51
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
197
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
194
53
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
448
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
305
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
140
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
267
57
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
60
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
106
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
107
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
112
จำนวนทั้งหมด 124 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 70 คน | เมื่อวานนี้ : 258 คน | เดือนนี้:2,717คน | เดือนที่ผ่านมา  : 13,152 คน |ปีนี้  : 98,076 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560