ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
234
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
255
3
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
235
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
236
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
238
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
9
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
234
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
234
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
462
10
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
295
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
237
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
77
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
412
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
235
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
325
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
234
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
236
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
295
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
334
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
334
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
258
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
235
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
233
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
231
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
233
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
229
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
230
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
230
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
229
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
233
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
231
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
232
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
344
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
405
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
232
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
242
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
235
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
232
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
229
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
234
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
233
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
235
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
354
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
234
45
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
236
46
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
234
47
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
234
48
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
233
49
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
299
50
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
241
51
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
236
52
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
251
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
230
54
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
237
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
127
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
232
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
233
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
231
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
230
60
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
233
จำนวนทั้งหมด 146 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 124 คน | เมื่อวานนี้ : 297 คน | เดือนนี้:4,697คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,375 คน |ปีนี้  : 4,697 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence