ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
201
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
223
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
293
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
120
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
106
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
104
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
106
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
107
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
107
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
106
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
107
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
105
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
106
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
117
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
125
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
251
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
258
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
117
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
128
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
106
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
112
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
112
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
114
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
109
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
113
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
229
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
109
28
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
108
29
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
110
30
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
114
31
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
111
32
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
165
33
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
110
34
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
111
35
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
129
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
120
37
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
113
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
156
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
108
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
112
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
107
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
109
43
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
111
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
155
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
369
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
111
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
206
48
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
109
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
105
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
113
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
106
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
105
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
104
54
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
4
55
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
116
56
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
106
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
109
58
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
156
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
124
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
107
จำนวนทั้งหมด 129 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 32 คน | เมื่อวานนี้ : 262 คน | เดือนนี้:5,281คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,843 คน |ปีนี้  : 118,733 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560