ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
32
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
127
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
131
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
136
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
121
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
126
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
124
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
312
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
126
10
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
106
11
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
109
12
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
126
13
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
13
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
208
15
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
152
16
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
154
17
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
176
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
506
19
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
267
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
81
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
5
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
249
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
202
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
196
25
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
153
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1492
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1342
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
318
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
340
30
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
216
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
269
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
498
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
257
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
197
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
226
36
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
25
37
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
337
38
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
167
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
177
40
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
390
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
290
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
131
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
264
44
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
47
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
103
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
102
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
106
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
139
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
126
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
109
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
127
จำนวนทั้งหมด 111 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 3 คน | เมื่อวานนี้ : 304 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,626 คน |ปีนี้  : 65,846 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560