ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
944
2
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
939
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
941
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
946
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
3
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
941
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
5
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
947
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
945
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
946
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
6
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
5
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
943
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
942
15
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
943
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
951
17
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
942
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
943
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
943
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
9
21
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
944
22
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
945
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1052
24
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
948
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
941
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
967
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
996
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
944
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
944
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
1
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
939
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
71
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
968
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
942
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
943
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
938
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
937
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
936
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
944
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
942
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
932
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
934
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
935
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
935
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
938
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
934
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
952
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
958
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
933
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
936
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
951
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
934
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
936
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
935
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
928
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
929
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
946
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
932
59
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
936
60
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
943
จำนวนทั้งหมด 160 รายการ
1 2 3

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 138 คน | เมื่อวานนี้ : 498 คน | เดือนนี้:1,053คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,706 คน |ปีนี้  : 15,759 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence