ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
103
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
111
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
108
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
90
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
102
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
103
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
244
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
103
9
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
80
10
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
83
11
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
101
12
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
145
13
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
167
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
125
15
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
122
16
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
146
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
471
18
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
235
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
499
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
5
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
235
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
185
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
180
24
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
126
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1245
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
969
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
301
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
269
29
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
187
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
252
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
467
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
237
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
183
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
210
35
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
643
36
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
302
37
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
134
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
159
39
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
343
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
273
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
117
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
251
43
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
28
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
87
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
88
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
90
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
123
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
109
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
98
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
113
จำนวนทั้งหมด 110 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 712 คน | เมื่อวานนี้ : 743 คน | เดือนนี้:10,523คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,759 คน |ปีนี้  : 20,282 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560