ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
26
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
19
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
74
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
66
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
101
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
26
7
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
142
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
20
9
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
26
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
16
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
81
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
9
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
98
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
47
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
25
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
18
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
180
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
30
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
19
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
22
21
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
86
22
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
46
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
19
24
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
97
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
98
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
86
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
15
28
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
67
29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
131
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
41
31
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
15
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
10
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
5
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
219
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
17
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
118
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
41
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
113
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
56
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
143
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
37
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
97
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
68
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
113
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
94
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
113
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
12
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
29
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
28
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
31
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
30
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
30
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
43
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
32
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
125
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
105
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
106
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
105
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
39
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
75
จำนวนทั้งหมด 167 รายการ
1 2 3


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 276 คน | เมื่อวานนี้ : 815 คน | เดือนนี้:11,304คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 116,708 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence