ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
4
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
417
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
359
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1101
5
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
310
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
280
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
38
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
1616
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
279
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
318
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
2
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
346
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
5
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
767
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
851
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
454
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
253
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
241
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
254
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
253
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
275
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
246
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
264
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
249
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
284
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
270
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
291
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
141
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
1395
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
258
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
444
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
270
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
247
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
261
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
255
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
235
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
272
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
805
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
261
40
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
272
41
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
261
42
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
285
43
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
3
44
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
684
45
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
555
46
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
276
47
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
299
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
598
49
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
292
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
4
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
9
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
293
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
238
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
295
55
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
262
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
337
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1094
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
244
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
680
60
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
270
จำนวนทั้งหมด 141 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 184 คน | เมื่อวานนี้ : 262 คน | เดือนนี้:5,478คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 96,286 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence