ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
344
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
38
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
334
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
37
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
367
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
347
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
356
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
3
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
3
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
345
11
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
338
12
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
346
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
385
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
349
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
338
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
346
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
11
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
360
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
346
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1104
21
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
712
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
343
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
157
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
664
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
332
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
500
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
25
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
336
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
49
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
569
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
590
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
349
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
337
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
334
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
336
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
340
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
339
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
321
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
323
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
326
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
329
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
328
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
471
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
649
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
572
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
325
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
330
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
325
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
318
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
326
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
326
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
325
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
321
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
703
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
322
56
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
342
57
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
345
58
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
341
59
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
6
60
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
339
จำนวนทั้งหมด 157 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 8 คน | เมื่อวานนี้ : 234 คน | เดือนนี้:1,994คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,128 คน |ปีนี้  : 78,668 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence