ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
251
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
279
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
278
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
241
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
248
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
5
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
719
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
289
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
247
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
110
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
263
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
33
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
258
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
306
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
253
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
232
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
246
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
229
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
247
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
225
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
239
จำนวนทั้งหมด 141 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 2,757 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence