ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
1191
2
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
1205
3
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
34
4
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
1198
5
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
5
6
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
1217
7
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
1246
8
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
1204
9
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
1207
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
1209
11
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
1337
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
118
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
5
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
36
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
1188
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
32
17
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
1207
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1213
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1285
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
1193
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
319
22
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
1192
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
1196
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
1201
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
1193
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
1188
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
1193
28
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
75
29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
1225
30
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
1203
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
1190
32
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
1282
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
1209
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
1200
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
1650
36
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
1235
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
1193
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
1192
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
1196
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
1189
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
1198
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
1193
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
1186
จำนวนทั้งหมด 163 รายการ
1 2 3

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 159 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence