ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค.2567 [23:12:11]
678
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค.2567 [16:09:11]
229
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค.2567 [15:38:10]
390
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ม.ค.2567 [11:32:33]
577
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ก.ค.2566 [14:21:26]
14
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
161
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
89
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
784
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
29
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
99
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
334
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
536
13
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
6
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
145
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
255
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
71
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
105
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
11
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
23
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
1797
21
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
88
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
25
23
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
112
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
168
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
209
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
14
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
141
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
103
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
19
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
359
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
79
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
27
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
95
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
6
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
43
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
206
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
4
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
113
39
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
12
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
14
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
12
42
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
98
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
17
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
60
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
39
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
42
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
15
48
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
85
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
72
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
20
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
64
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
31
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
113
54
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
72
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
33
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
17
57
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
110
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
106
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
70
60
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
11
จำนวนทั้งหมด 167 รายการ
1 2 3


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 39 คน | เมื่อวานนี้ : 815 คน | เดือนนี้:11,304คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 116,708 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence