ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
283
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
257
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
342
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
271
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
266
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
301
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
282
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
360
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
250
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
249
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
249
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
259
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
260
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
276
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
355
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
237
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
272
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
250
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
240
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
240
21
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
244
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
245
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
237
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
247
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
240
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
240
27
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
245
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
241
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
238
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
245
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
243
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
237
33
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
245
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
242
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
328
36
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
236
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
279
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
237
39
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
236
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
243
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
242
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
234
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
232
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
235
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
234
46
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
238
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
236
48
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
233
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
236
50
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
234
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
236
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
234
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
643
54
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
245
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
238
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
238
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
9
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
48
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
235
60
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
235
จำนวนทั้งหมด 146 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 114 คน | เมื่อวานนี้ : 297 คน | เดือนนี้:4,697คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,375 คน |ปีนี้  : 4,697 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence