ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
30
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
133
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
105
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
90
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
828
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
5
7
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
162
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
236
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
281
10
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
369
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
309
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1392
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
675
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
391
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
175
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
438
17
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
266
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
215
19
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
571
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
737
21
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
344
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
8
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
336
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
21
25
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
891
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
42
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
686
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
1
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
1
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
304
31
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
276
32
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
298
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
1029
34
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
1011
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
370
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
393
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
18
38
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
669
39
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
353
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
545
41
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
376
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
258
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
128
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
441
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
179
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
524
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
8
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
298
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
18
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
421
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
425
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
745
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
167
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
152
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
102
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
168
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
67
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
220
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
216
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
176
จำนวนทั้งหมด 117 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 15 คน | เมื่อวานนี้ : 313 คน | เดือนนี้:6,485คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 88,692 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560