ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
48
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
32
3
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
13
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
24
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
236
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
194
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
220
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
304
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
145
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
248
11
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
335
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
348
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
375
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
447
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
346
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
349
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
444
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
365
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
324
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
31
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
327
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
332
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
44
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
341
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
402
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
688
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
336
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
14
29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
9
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
6
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
325
32
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
347
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
339
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
336
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
322
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
328
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
333
38
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
332
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
329
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
323
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
383
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
352
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
317
44
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
334
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
324
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
334
47
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
322
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
403
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
327
50
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
325
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
334
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
330
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
321
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
316
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
319
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
323
57
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
330
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
319
59
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
318
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
319
จำนวนทั้งหมด 157 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 67 คน | เมื่อวานนี้ : 209 คน | เดือนนี้:484คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,298 คน |ปีนี้  : 70,030 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence