ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
105
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
108
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
102
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
101
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
99
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
107
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
101
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
98
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
100
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
106
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
101
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
102
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
103
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
101
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
110
16
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
97
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
103
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
98
19
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
99
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
103
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
100
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
99
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
99
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
100
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
101
26
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
100
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
98
28
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
99
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
98
30
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
98
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
98
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
98
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
104
34
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
100
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
99
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
98
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
98
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
100
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
99
40
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
99
41
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
99
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
98
43
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
99
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
99
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
98
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
99
47
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
101
48
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
100
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
103
50
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
100
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
99
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
103
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
126
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
100
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
107
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
129
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
99
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
102
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
102
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
123
จำนวนทั้งหมด 126 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 126 คน | เมื่อวานนี้ : 254 คน | เดือนนี้:5,688คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,250 คน |ปีนี้  : 111,297 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560