ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
131
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
392
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
779
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
786
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
963
6
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
759
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
752
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
778
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
779
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
758
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
767
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
759
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
873
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
752
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
759
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
758
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
766
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
757
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
761
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
771
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
754
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
746
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
746
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
743
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
746
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
744
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
750
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
767
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
1105
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
751
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
763
32
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
748
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
745
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
743
35
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
747
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
744
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
751
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
740
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
747
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
758
41
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
744
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
743
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
750
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
776
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
758
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
746
47
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
747
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
743
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
757
50
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
743
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
748
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
746
53
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
742
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
745
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
748
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
775
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
738
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
753
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
746
60
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
749
จำนวนทั้งหมด 160 รายการ
1 2 3

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 458 คน | เมื่อวานนี้ : 261 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,063 คน |ปีนี้  : 113,452 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence