ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
342
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
204
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
98
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
77
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
229
6
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
169
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
108
8
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
357
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
569
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
231
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
237
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
218
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
578
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
597
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
18
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
370
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
5
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
6
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
201
20
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
185
21
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
194
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
890
23
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
886
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
272
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
274
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
251
27
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
392
28
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
229
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
7
30
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
249
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
188
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
889
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
44
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
87
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
415
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
197
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
217
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
170
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
273
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
272
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
571
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
108
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
92
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
37
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
93
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
15
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
166
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
154
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
102
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
180
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
191
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
132
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
129
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
497
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
96
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
93
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
82
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
88
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
78
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
68
จำนวนทั้งหมด 106 รายการ
1 2
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 8 คน | เมื่อวานนี้ : 298 คน | เดือนนี้:4,151คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,304 คน |ปีนี้  : 75,362 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560