ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
240
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
269
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
339
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
280
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
303
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
452
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
760
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
243
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
202
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
238
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
193
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
209
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
264
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
221
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
214
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
195
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
286
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
199
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
234
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
176
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
180
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
211
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
462
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
271
25
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
234
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
204
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
225
28
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
208
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
260
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
199
31
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
177
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
317
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
199
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
188
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
185
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
179
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
178
38
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
171
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
12
40
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
189
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
170
42
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
174
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
187
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
172
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
277
46
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
201
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
165
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
184
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
22
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
27
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
172
52
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
168
53
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
168
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
191
55
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
168
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
173
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
171
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
172
59
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
202
60
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
207
จำนวนทั้งหมด 138 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 406 คน | เมื่อวานนี้ : 343 คน | เดือนนี้:2,553คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,095 คน |ปีนี้  : 19,202 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560