ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
411
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
817
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
298
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
115
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
476
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
101
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
104
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
78
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
272
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
572
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
99
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
43
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
124
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
49
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
92
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
569
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
432
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
385
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
327
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
430
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
373
22
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
422
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
280
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
302
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
411
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
164
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
468
28
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
465
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
398
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
470
31
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
343
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
674
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
397
34
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
302
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
637
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
340
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
320
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
287
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
292
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
302
41
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
275
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
77
43
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
308
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
273
45
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
279
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
8
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
276
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
45
49
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
401
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
291
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
307
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
21
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
17
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
278
55
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
266
56
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
318
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
374
58
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
290
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
314
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
294
จำนวนทั้งหมด 141 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 156 คน | เมื่อวานนี้ : 291 คน | เดือนนี้:6,243คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 97,051 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence