ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
96
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
426
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
100
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
446
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
403
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
544
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
421
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
51
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
911
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
206
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
19
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
46
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
280
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
25
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
334
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
315
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
270
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
356
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
288
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
228
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
240
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
314
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
40
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
380
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
300
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
396
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
493
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
295
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
491
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
283
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
250
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
239
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
231
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
240
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
97
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
226
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
3
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
225
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
7
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
234
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
244
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
4
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
5
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
226
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
279
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
244
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
237
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
1
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
963
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
231
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
113
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
641
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
231
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
267
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
4
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
288
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
12
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
676
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
734
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
360
จำนวนทั้งหมด 109 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 189 คน | เมื่อวานนี้ : 251 คน | เดือนนี้:4,970คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,810 คน |ปีนี้  : 67,174 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence