ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
91
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
75
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
771
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
525
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
234
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
280
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
294
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1382
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
671
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
391
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
173
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
438
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
214
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
733
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
5
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
334
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
14
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
41
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
682
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
2
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
2
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
301
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
1026
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
370
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
393
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
16
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
528
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
257
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
108
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
435
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
179
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
522
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
5
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
298
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
12
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
419
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
422
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
743
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
167
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
152
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
102
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
167
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
66
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
220
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
215
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
176
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
250
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
245
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
40
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
439
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
807
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
162
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
45
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
131
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
140
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
144
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
130
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
131
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
128
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
343
จำนวนทั้งหมด 87 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 159 คน | เมื่อวานนี้ : 935 คน | เดือนนี้:4,165คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 86,372 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560