ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
113
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
104
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
101
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
99
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
108
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
103
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
100
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
106
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
107
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
102
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
103
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
119
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
103
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
99
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
105
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
103
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
100
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
101
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
100
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
103
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
99
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
100
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
99
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
99
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
105
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
100
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
101
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
99
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
100
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
101
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
99
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
101
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
99
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
100
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
113
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
100
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
109
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
140
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
106
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
112
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
144
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
103
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
105
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
108
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
140
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
102
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
100
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
98
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
99
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
99
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
101
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
100
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
100
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
99
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
99
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
100
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
105
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
103
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
109
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
103
จำนวนทั้งหมด 95 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 55 คน | เมื่อวานนี้ : 285 คน | เดือนนี้:6,231คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,250 คน |ปีนี้  : 111,840 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560