ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
281
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
183
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
94
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
76
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
227
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
107
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
565
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
237
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
217
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
577
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
18
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
368
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
5
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
6
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
201
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
890
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
272
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
274
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
251
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
7
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
188
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
886
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
42
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
87
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
415
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
196
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
217
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
170
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
273
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
272
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
571
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
108
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
92
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
37
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
93
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
15
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
166
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
154
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
102
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
180
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
191
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
132
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
128
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
497
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
96
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
93
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
82
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
88
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
78
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
68
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
85
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
84
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
183
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
88
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
442
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
402
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
15
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
210
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
170
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
159
จำนวนทั้งหมด 80 รายการ
1 2
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 21 คน | เมื่อวานนี้ : 417 คน | เดือนนี้:3,853คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,304 คน |ปีนี้  : 75,064 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560