ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
71
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
893
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
495
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
235
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
108
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
300
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
143
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
628
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
297
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
274
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
723
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
65
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
474
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
1
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
4
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
238
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
937
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
302
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
312
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
280
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
116
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
215
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
1035
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
234
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
130
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
458
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
264
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
247
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
254
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
342
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
315
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
634
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
126
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
107
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
53
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
113
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
29
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
180
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
170
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
130
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
206
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
208
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
172
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
188
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
562
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
116
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
121
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
94
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
103
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
93
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
81
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
97
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
97
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
229
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
97
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
456
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
474
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
7
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
229
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
182
จำนวนทั้งหมด 81 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 109 คน | เมื่อวานนี้ : 239 คน | เดือนนี้:8,242คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,725 คน |ปีนี้  : 8,242 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560