ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
40
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
76
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
61
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
23
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
1237
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
17
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
1188
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
1203
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
1186
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
1190
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
1212
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
1194
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
1183
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
42
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
1202
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
1178
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
1235
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 130 คน | เมื่อวานนี้ : 536 คน | เดือนนี้:10,941คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 123,027 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence