ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
2 ก.ค.2567 [15:41:04]
2297
2
24 พ.ค.2567 [12:34:25]
5794
3
24 พ.ค.2567 [12:27:34]
2898
4
19 พ.ค.2567 [12:38:34]
439
5
13 พ.ค.2567 [17:25:21]
1309
6
12 พ.ค.2567 [23:12:11]
678
7
12 พ.ค.2567 [16:14:20]
556
8
12 พ.ค.2567 [16:11:09]
531
9
12 พ.ค.2567 [16:09:11]
229
10
12 พ.ค.2567 [15:50:40]
2378
11
12 พ.ค.2567 [15:38:10]
390
12
11 พ.ค.2567 [13:59:19]
392
13
2 เม.ย.2567 [00:00:01]
10485
14
28 มี.ค.2567 [00:00:01]
14316
15
27 มี.ค.2567 [00:00:01]
16377
16
21 มี.ค.2567 [10:04:21]
8521
17
21 มี.ค.2567 [09:46:09]
7791
18
20 มี.ค.2567 [11:38:24]
10022
19
6 มี.ค.2567 [16:19:17]
9682
20
6 มี.ค.2567 [16:17:25]
95
21
6 มี.ค.2567 [08:53:06]
144
22
4 มี.ค.2567 [12:16:41]
6428
23
4 มี.ค.2567 [12:14:50]
2324
24
27 ก.พ.2567 [14:21:05]
2858
25
23 ก.พ.2567 [12:43:44]
81
26
16 ก.พ.2567 [14:55:05]
2655
27
16 ก.พ.2567 [14:54:25]
1631
28
18 ม.ค.2567 [12:58:11]
5
29
9 ม.ค.2567 [11:32:33]
578
30
9 ม.ค.2567 [10:30:06]
150
31
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]
22
32
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]
203
33
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]
74
34
17 พ.ย.2566 [13:48:27]
67
35
17 พ.ย.2566 [13:35:23]
59
36
15 พ.ย.2566 [16:10:55]
141
37
15 พ.ย.2566 [13:43:16]
51
38
13 พ.ย.2566 [09:06:57]
38
39
13 พ.ย.2566 [09:00:09]
7
40
13 พ.ย.2566 [08:39:28]
77
41
9 พ.ย.2566 [10:10:15]
15
42
15 ต.ค.2566 [08:58:10]
624
43
19 ก.ย.2566 [11:15:24]
36
44
12 ก.ย.2566 [16:22:52]
58
45
24 ส.ค.2566 [09:36:40]
5
46
21 ส.ค.2566 [12:49:52]
31
47
15 ส.ค.2566 [09:02:42]
4179
48
14 ก.ค.2566 [11:10:28]
28
49
12 ก.ค.2566 [11:16:07]
2
50
10 ก.ค.2566 [15:57:39]
68
51
10 ก.ค.2566 [12:21:06]
67
52
6 ก.ค.2566 [14:21:26]
14
53
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]
63
54
1 มิ.ย.2566 [12:33:08]
69
55
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
161
56
16 พ.ค.2566 [10:08:28]
20
57
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
14
58
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
22
59
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
89
60
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
1248
61
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
108
62
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
216
63
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
81
64
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
188
65
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
67
66
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
144
67
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
175
68
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
21
69
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
3
70
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
7
71
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
70
72
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
97
73
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
13
74
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
14
75
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
72
76
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
12
77
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
77
78
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
22
79
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
21
80
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
198
81
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
785
82
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
29
83
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
30
84
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
2100
85
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
15
86
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
207
87
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
250
88
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
166
89
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
127
90
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
61
91
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
99
92
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
43
93
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
335
94
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
537
95
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
6
96
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
52
97
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
146
98
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
34
99
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
57
100
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
74
จำนวนทั้งหมด 830 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 123 คน | เมื่อวานนี้ : 815 คน | เดือนนี้:11,304คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 116,708 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence