ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
4 มี.ค.2567 [12:16:41]
446
2
4 มี.ค.2567 [12:14:50]
575
3
27 ก.พ.2567 [14:21:05]
2
4
23 ก.พ.2567 [12:43:44]
2
5
16 ก.พ.2567 [14:55:05]
422
6
16 ก.พ.2567 [14:54:25]
476
7
18 ม.ค.2567 [12:58:11]
313
8
9 ม.ค.2567 [11:32:33]
101
9
9 ม.ค.2567 [10:30:06]
1876
10
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]
1473
11
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]
456
12
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]
1508
13
17 พ.ย.2566 [13:48:27]
1525
14
17 พ.ย.2566 [13:35:23]
1442
15
15 พ.ย.2566 [16:10:55]
7964
16
15 พ.ย.2566 [13:43:16]
1306
17
13 พ.ย.2566 [09:06:57]
1
18
13 พ.ย.2566 [09:00:09]
1332
19
13 พ.ย.2566 [08:39:28]
3
20
9 พ.ย.2566 [10:10:15]
4
21
15 ต.ค.2566 [08:58:10]
2541
22
19 ก.ย.2566 [11:15:24]
1287
23
12 ก.ย.2566 [16:22:52]
1
24
24 ส.ค.2566 [09:36:40]
3
25
21 ส.ค.2566 [12:49:52]
1
26
15 ส.ค.2566 [09:02:42]
8650
27
14 ก.ค.2566 [11:10:28]
1
28
12 ก.ค.2566 [11:16:07]
3
29
10 ก.ค.2566 [15:57:39]
1241
30
10 ก.ค.2566 [12:21:06]
1235
31
6 ก.ค.2566 [14:21:26]
9
32
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]
1214
33
1 มิ.ย.2566 [12:33:08]
15
34
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
18
35
16 พ.ค.2566 [10:08:28]
1247
36
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
27
37
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
23
38
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
46
39
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
214
40
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
13
41
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
29
42
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
10
43
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
20
44
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
4
45
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
52
46
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
101
47
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
1339
48
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
3
49
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
3
50
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
3
51
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
1457
52
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
40
53
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
17
54
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
23
55
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
3
56
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
10
57
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
1230
58
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
1215
59
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
1562
60
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
75
61
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
22
62
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
88
63
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
278
64
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
42
65
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
3
66
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
59
67
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
6
68
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
15
69
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
1225
70
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
10
71
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
1241
72
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
40
73
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
19
74
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
17
75
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
44
76
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
18
77
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
82
78
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
33
79
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
47
80
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
8
81
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
9
82
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
1212
83
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
12
84
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
5
85
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
1212
86
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
2
87
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
56
88
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
1227
89
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
1221
90
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
1218
91
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1221
92
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
22
93
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
1293
94
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
21
95
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
22
96
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
265
97
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
1248
98
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
1216
99
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
1297
100
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
8
จำนวนทั้งหมด 809 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 192 คน | เมื่อวานนี้ : 157 คน | เดือนนี้:2,017คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 40,107 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence