ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
122
2
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
91
3
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
986
4
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
166
5
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
1138
6
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
754
7
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
128
8
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
1512
9
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
1195
10
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
333
11
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
6486
12
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
11708
13
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
1665
14
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
362
15
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
678
16
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
1737
17
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
590
18
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
1317
19
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
1303
20
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
1208
21
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
1346
22
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
1192
23
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
1211
24
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
1190
25
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
1529
26
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
1258
27
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
1276
28
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
1788
29
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
591
30
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
1275
31
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
1243
32
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
1182
33
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
1177
34
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
69
35
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
1185
36
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
1193
37
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
1189
38
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
1502
39
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
1655
40
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
1206
41
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
53
42
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
1181
43
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
1197
44
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
1184
45
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
1191
46
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
1173
47
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
1178
48
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
1172
49
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
1205
50
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
1203
51
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
1185
52
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
1167
53
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
1219
54
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
1172
55
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
1185
56
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
1182
57
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1182
58
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
1209
59
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
1315
60
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
1194
61
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
1188
62
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
1678
63
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
1318
64
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
1181
65
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
1359
66
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
1174
67
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
1174
68
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
1186
69
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
1170
70
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
1181
71
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
1223
72
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
1204
73
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
1243
74
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
1387
75
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
1191
76
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
1189
77
21 มี.ค.2565 [13:16:49]
1298
78
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
1179
79
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
1196
80
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
1192
81
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
1191
82
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
1160
83
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
1184
84
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
1169
85
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
1458
86
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
1192
87
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1501
88
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
1166
89
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
1168
90
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
1178
91
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
1181
92
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
1159
93
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
1335
94
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
1166
95
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
1160
96
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
1197
97
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
1167
98
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
1176
99
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
1182
100
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
1179
จำนวนทั้งหมด 775 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 365 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence