ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
1171
2
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
1181
3
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
1178
4
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
1339
5
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
1199
6
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
1180
7
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
1409
8
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
1182
9
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
1171
10
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
1159
11
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
1200
12
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
1181
13
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
1170
14
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
1179
15
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
1184
16
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
1212
17
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
1178
18
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
1163
19
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
1181
20
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
10
21
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
1158
22
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
1181
23
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
1183
24
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
1177
25
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
1171
26
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
1180
27
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
1171
28
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
1168
29
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
1185
30
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
1179
31
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
1159
32
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
1166
33
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
1403
34
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
1169
35
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
1186
36
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
1187
37
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
1164
38
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
1188
39
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
70
40
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
1178
41
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
1165
42
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
1180
43
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
1722
44
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
1172
45
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
1188
46
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
1169
47
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
1165
48
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
1174
49
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
1161
50
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
1176
51
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
1173
52
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
1169
53
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
1176
54
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
1160
55
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
1175
56
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
1175
57
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
1180
58
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
1165
59
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
1173
60
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
1187
61
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
1166
62
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
1207
63
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
1166
64
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
1167
65
17 ม.ค.2564 [09:43:19]
1177
66
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
1183
67
8 ม.ค.2564 [12:29:41]
49
68
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
21
69
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
1175
70
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
1174
71
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
1171
72
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
1175
73
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
1474
74
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
1166
75
25 ธ.ค.2563 [09:36:50]
1195
76
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
1168
77
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
1170
78
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
1158
79
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
1162
80
9 ธ.ค.2563 [15:40:31]
1207
81
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
1166
82
8 ธ.ค.2563 [09:41:33]
1187
83
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
1179
84
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
1237
85
4 ธ.ค.2563 [06:29:32]
1186
86
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
1155
87
30 พ.ย.2563 [14:15:43]
1233
88
30 พ.ย.2563 [14:01:40]
1175
89
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
1171
90
27 พ.ย.2563 [12:01:56]
1180
91
27 พ.ย.2563 [11:56:49]
47
92
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
1169
93
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
1176
94
26 พ.ย.2563 [06:16:43]
1186
95
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
1209
96
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
1563
97
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
1170
98
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
5
99
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
1173
100
28 ต.ค.2563 [13:23:55]
1164
จำนวนทั้งหมด 775 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 323 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence