ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
308
2
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
303
3
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
303
4
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
306
5
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
300
6
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
302
7
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
304
8
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
299
9
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
304
10
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
310
11
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
303
12
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
13
13
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
311
14
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
300
15
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
307
16
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
300
17
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
300
18
17 ม.ค.2564 [09:43:19]
300
19
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
306
20
8 ม.ค.2564 [12:29:41]
310
21
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
309
22
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
309
23
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
307
24
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
302
25
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
307
26
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
1184
27
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
300
28
25 ธ.ค.2563 [09:36:50]
312
29
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
300
30
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
304
31
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
298
32
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
303
33
9 ธ.ค.2563 [15:40:31]
309
34
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
296
35
8 ธ.ค.2563 [09:41:33]
302
36
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
300
37
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
303
38
4 ธ.ค.2563 [06:29:32]
312
39
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
305
40
30 พ.ย.2563 [14:15:43]
370
41
30 พ.ย.2563 [14:01:40]
340
42
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
311
43
27 พ.ย.2563 [12:01:56]
304
44
27 พ.ย.2563 [11:56:49]
9
45
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
19
46
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
302
47
26 พ.ย.2563 [06:16:43]
305
48
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
337
49
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
484
50
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
304
51
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
342
52
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
300
53
28 ต.ค.2563 [13:23:55]
299
54
22 ต.ค.2563 [11:50:42]
295
55
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
13
56
16 ต.ค.2563 [14:25:46]
302
57
16 ต.ค.2563 [14:04:21]
296
58
15 ต.ค.2563 [14:16:05]
7
59
12 ต.ค.2563 [16:09:15]
299
60
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
304
61
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
301
62
9 ต.ค.2563 [14:28:12]
299
63
1 ต.ค.2563 [09:39:43]
331
64
1 ต.ค.2563 [09:34:56]
346
65
30 ก.ย.2563 [09:13:16]
303
66
17 ก.ย.2563 [14:22:47]
319
67
10 ก.ย.2563 [11:22:45]
5
68
10 ก.ย.2563 [06:25:05]
304
69
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
298
70
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
298
71
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
312
72
28 ส.ค.2563 [07:42:48]
294
73
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
309
74
21 ส.ค.2563 [10:07:15]
296
75
20 ส.ค.2563 [14:19:27]
17
76
11 ส.ค.2563 [17:30:10]
294
77
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
297
78
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
304
79
5 ส.ค.2563 [09:39:41]
297
80
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
305
81
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
309
82
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
298
83
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
302
84
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
302
85
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
304
86
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
295
87
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
303
88
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
428
89
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
297
90
15 ก.ค.2563 [09:37:32]
295
91
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
304
92
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
303
93
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
303
94
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
324
95
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
322
96
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
299
97
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
316
98
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
308
99
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
302
100
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
294
จำนวนทั้งหมด 728 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 333 คน | เมื่อวานนี้ : 332 คน | เดือนนี้:9,440คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 58,095 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence