ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
38
2
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
82
3
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
9
4
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
255
5
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
12
6
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
32
7
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
45
8
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
70
9
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
41
10
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
25
11
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
104
12
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
7
13
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
105
14
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
73
15
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
11
16
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
23
17
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
1773
18
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
10
19
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
52
20
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
9
21
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
51
22
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
81
23
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
4
24
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
76
25
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
35
26
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
64
27
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
71
28
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
115
29
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
126
30
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
102
31
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
22
32
21 มี.ค.2565 [13:16:49]
475
33
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
8
34
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
81
35
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
66
36
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
38
37
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
30
38
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
88
39
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
15
40
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
229
41
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
50
42
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
191
43
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
45
44
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
28
45
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
47
46
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
126
47
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
12
48
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
469
49
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
58
50
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
88
51
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
25
52
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
112
53
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
168
54
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
301
55
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
207
56
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
14
57
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
113
58
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
114
59
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
729
60
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
245
61
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
50
62
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
587
63
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
10
64
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
55
65
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
33
66
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
135
67
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
48
68
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
46
69
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
13
70
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
37
71
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
141
72
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
35
73
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
92
74
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
68
75
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
103
76
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
19
77
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
18
78
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
110
79
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
15
80
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
83
81
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
175
82
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
76
83
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
74
84
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
95
85
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
85
86
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
77
87
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
72
88
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
702
89
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
81
90
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
56
91
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
92
92
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
94
93
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
99
94
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
16
95
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
94
96
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
122
97
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
139
98
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
74
99
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
82
100
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
49
จำนวนทั้งหมด 830 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 717 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence