ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
1373
2
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
1529
3
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
1430
4
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
1383
5
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
1285
6
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
1357
7
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
1289
8
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
2321
9
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
1378
10
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1831
11
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
1291
12
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
1264
13
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
1306
14
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
1321
15
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
1218
16
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
1968
17
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
1292
18
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
1259
19
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
1346
20
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
1305
21
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
1329
22
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
1330
23
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
1362
24
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
1315
25
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
1366
26
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
1356
27
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
2105
28
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
1462
29
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
1383
30
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
2161
31
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
1379
32
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
1342
33
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
1262
34
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
1442
35
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
1350
36
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
1332
37
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
1325
38
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
1367
39
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
1413
40
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
1308
41
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
1270
42
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
1361
43
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
164
44
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
137
45
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
1332
46
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
1335
47
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
1342
48
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
1330
49
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
1345
50
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
1305
51
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
1287
52
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
1390
53
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
1319
54
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
1271
55
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
1282
56
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
1899
57
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
1378
58
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
1398
59
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
1446
60
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
1334
61
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
1338
62
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
165
63
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
126
64
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
1272
65
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
1339
66
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
2371
67
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
1402
68
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
158
69
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
1374
70
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
1289
71
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
1320
72
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
1267
73
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
1316
74
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
1288
75
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
1293
76
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
1303
77
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
1312
78
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
1307
79
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
1332
80
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
1342
81
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
1302
82
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
100
83
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
106
84
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
97
85
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
1376
86
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
85
87
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
1314
88
17 ม.ค.2564 [09:43:19]
101
89
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
1331
90
8 ม.ค.2564 [12:29:41]
218
91
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
57
92
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
96
93
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
1305
94
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
1387
95
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
117
96
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
1734
97
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
1330
98
25 ธ.ค.2563 [09:36:50]
149
99
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
1309
100
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
1332
จำนวนทั้งหมด 798 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 227 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence