ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
148
2
1 ธ.ค.2560 [14:23:52]
150
3
30 พ.ย.2560 [15:19:15]
180
4
28 พ.ย.2560 [08:52:53]
130
5
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
116
6
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
515
7
17 พ.ย.2560 [13:26:26]
743
8
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1167
9
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
177
10
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
193
11
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1355
12
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
898
13
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
294
14
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
255
15
2 พ.ย.2560 [15:46:12]
142
16
25 ต.ค.2560 [15:08:09]
417
17
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
183
18
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
248
19
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
451
20
18 ต.ค.2560 [15:55:41]
307
21
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
229
22
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
173
23
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
198
24
16 ต.ค.2560 [21:58:36]
148
25
16 ต.ค.2560 [21:57:52]
115
26
16 ต.ค.2560 [21:32:56]
148
27
16 ต.ค.2560 [21:32:09]
150
28
16 ต.ค.2560 [21:29:07]
152
29
16 ต.ค.2560 [21:26:35]
126
30
16 ต.ค.2560 [17:07:51]
214
31
16 ต.ค.2560 [17:07:12]
335
32
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
110
33
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
136
34
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
214
35
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
188
36
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
112
37
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
121
38
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
106
39
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
152
40
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
14
41
16 ต.ค.2560 [17:00:24]
118
42
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
626
43
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
289
44
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
128
45
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
145
46
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
323
47
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
260
48
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
106
49
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
245
50
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
22
51
16 ต.ค.2560 [13:39:21]
133
52
16 ต.ค.2560 [13:38:28]
201
53
16 ต.ค.2560 [13:36:06]
648
54
16 ต.ค.2560 [13:33:17]
186
55
16 ต.ค.2560 [13:31:50]
141
56
16 ต.ค.2560 [13:30:27]
217
57
16 ต.ค.2560 [13:28:47]
150
58
16 ต.ค.2560 [13:27:17]
223
59
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
79
60
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
86
61
16 ต.ค.2560 [13:23:18]
124
62
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
87
63
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
122
64
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
106
65
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
98
66
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
112
67
16 ต.ค.2560 [13:13:26]
454
68
16 ต.ค.2560 [13:12:15]
148
69
16 ต.ค.2560 [13:11:22]
153
70
16 ต.ค.2560 [13:09:51]
331
71
16 ต.ค.2560 [13:08:01]
221
72
16 ต.ค.2560 [13:07:07]
86
73
16 ต.ค.2560 [13:05:58]
256
74
16 ต.ค.2560 [13:04:13]
69
75
16 ต.ค.2560 [13:01:42]
125
จำนวนทั้งหมด 475 รายการ
1 2 3 4 5
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 118 คน | เมื่อวานนี้ : 239 คน | เดือนนี้:8,242คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,725 คน |ปีนี้  : 8,242 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560