ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
14 มี.ค.2561 [19:27:38]
173
2
14 มี.ค.2561 [18:25:06]
549
3
14 มี.ค.2561 [18:13:03]
130
4
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
527
5
12 มี.ค.2561 [06:37:44]
368
6
11 มี.ค.2561 [08:15:25]
422
7
10 มี.ค.2561 [14:05:02]
281
8
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
271
9
6 มี.ค.2561 [14:57:42]
671
10
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
199
11
5 มี.ค.2561 [12:21:41]
399
12
5 มี.ค.2561 [12:20:35]
299
13
5 มี.ค.2561 [09:40:40]
481
14
5 มี.ค.2561 [09:39:59]
143
15
25 ก.พ.2561 [13:37:40]
253
16
23 ก.พ.2561 [21:32:42]
184
17
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
217
18
22 ก.พ.2561 [04:49:46]
181
19
22 ก.พ.2561 [04:07:07]
127
20
22 ก.พ.2561 [04:05:52]
133
21
20 ก.พ.2561 [09:32:38]
311
22
16 ก.พ.2561 [06:03:51]
146
23
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
75
24
14 ก.พ.2561 [13:12:50]
164
25
13 ก.พ.2561 [12:22:27]
831
26
13 ก.พ.2561 [10:03:25]
184
27
13 ก.พ.2561 [09:52:04]
171
28
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
321
29
6 ก.พ.2561 [10:13:59]
177
30
6 ก.พ.2561 [10:04:45]
154
31
6 ก.พ.2561 [09:45:51]
549
32
6 ก.พ.2561 [09:44:46]
1035
33
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
111
34
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
323
35
2 ก.พ.2561 [09:59:36]
264
36
2 ก.พ.2561 [09:58:25]
249
37
29 ม.ค.2561 [15:36:03]
322
38
29 ม.ค.2561 [10:40:03]
408
39
29 ม.ค.2561 [10:38:45]
438
40
27 ม.ค.2561 [23:16:28]
4
41
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
21
42
20 ม.ค.2561 [10:02:01]
205
43
19 ม.ค.2561 [09:54:39]
214
44
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
218
45
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
7
46
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
407
47
31 ธ.ค.2560 [15:09:05]
152
48
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
1901
49
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
258
50
25 ธ.ค.2560 [09:18:30]
168
51
15 ธ.ค.2560 [15:56:15]
172
52
15 ธ.ค.2560 [09:12:53]
338
53
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
275
54
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
206
55
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
241
56
8 ธ.ค.2560 [21:13:48]
585
57
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
199
58
7 ธ.ค.2560 [21:33:30]
179
59
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
211
60
1 ธ.ค.2560 [14:23:52]
208
61
30 พ.ย.2560 [15:19:15]
157
62
28 พ.ย.2560 [08:52:53]
188
63
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
157
64
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
822
65
17 พ.ย.2560 [13:26:26]
36
66
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1569
67
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
304
68
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
252
69
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1912
70
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1637
71
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
325
72
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
372
73
2 พ.ย.2560 [15:46:12]
194
74
25 ต.ค.2560 [15:08:09]
483
75
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
218
76
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
273
77
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
506
78
18 ต.ค.2560 [15:55:41]
577
79
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
261
80
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
200
81
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
231
82
16 ต.ค.2560 [21:58:36]
195
83
16 ต.ค.2560 [21:57:52]
150
84
16 ต.ค.2560 [21:32:56]
186
85
16 ต.ค.2560 [21:32:09]
197
86
16 ต.ค.2560 [21:29:07]
208
87
16 ต.ค.2560 [21:26:35]
168
88
16 ต.ค.2560 [17:07:51]
340
89
16 ต.ค.2560 [17:07:12]
584
90
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
148
91
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
186
92
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
4
93
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
51
94
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
151
95
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
173
96
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
144
97
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
20
98
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
60
99
16 ต.ค.2560 [17:00:24]
285
100
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
10
จำนวนทั้งหมด 533 รายการ
1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 177 คน | เมื่อวานนี้ : 935 คน | เดือนนี้:4,165คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 86,372 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560