ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
6 ม.ค.2562 [12:46:55]
314
2
4 ม.ค.2562 [09:16:37]
290
3
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
317
4
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
302
5
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
299
6
24 ธ.ค.2561 [07:03:28]
292
7
20 ธ.ค.2561 [12:59:43]
290
8
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
300
9
20 ธ.ค.2561 [07:09:10]
296
10
19 ธ.ค.2561 [06:27:41]
291
11
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
303
12
17 ธ.ค.2561 [12:23:56]
306
13
12 ธ.ค.2561 [20:58:41]
291
14
9 ธ.ค.2561 [11:19:04]
299
15
30 พ.ย.2561 [16:34:32]
296
16
30 พ.ย.2561 [16:10:08]
290
17
23 พ.ย.2561 [15:42:40]
291
18
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
300
19
20 พ.ย.2561 [15:46:33]
294
20
20 พ.ย.2561 [11:20:48]
291
21
19 พ.ย.2561 [14:18:08]
298
22
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
297
23
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
301
24
7 พ.ย.2561 [08:03:17]
292
25
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
297
26
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
319
27
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
299
28
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
299
29
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
309
30
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
299
31
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
307
32
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
303
33
16 ต.ค.2561 [21:57:51]
300
34
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
575
35
10 ต.ค.2561 [10:45:17]
333
36
10 ต.ค.2561 [10:17:30]
289
37
5 ต.ค.2561 [20:12:45]
299
38
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
417
39
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
298
40
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
299
41
12 ก.ย.2561 [15:17:21]
335
42
12 ก.ย.2561 [12:39:19]
306
43
12 ก.ย.2561 [12:24:01]
291
44
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
341
45
10 ก.ย.2561 [13:14:34]
294
46
27 ส.ค.2561 [14:00:48]
299
47
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
301
48
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
46
49
23 ส.ค.2561 [11:45:34]
289
50
23 ส.ค.2561 [10:51:17]
304
51
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
299
52
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
343
53
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
332
54
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
295
55
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
300
56
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
302
57
13 ส.ค.2561 [15:16:16]
296
58
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
301
59
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
304
60
26 ก.ค.2561 [21:40:54]
289
61
26 ก.ค.2561 [21:37:03]
348
62
20 ก.ค.2561 [19:52:18]
290
63
20 ก.ค.2561 [16:39:16]
408
64
20 ก.ค.2561 [11:25:26]
290
65
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
300
66
17 ก.ค.2561 [12:33:54]
330
67
17 ก.ค.2561 [12:29:13]
1200
68
17 ก.ค.2561 [12:23:19]
288
69
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
296
70
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
297
71
10 ก.ค.2561 [17:28:23]
1129
72
9 ก.ค.2561 [15:14:26]
305
73
9 ก.ค.2561 [15:09:30]
302
74
9 ก.ค.2561 [15:01:00]
301
75
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
300
76
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
320
77
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
296
78
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
295
79
26 มิ.ย.2561 [18:38:46]
336
80
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
298
81
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
301
82
19 มิ.ย.2561 [05:29:40]
306
83
18 มิ.ย.2561 [16:16:33]
288
84
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
539
85
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
304
86
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
294
87
13 มิ.ย.2561 [14:36:30]
290
88
12 มิ.ย.2561 [14:35:24]
298
89
11 มิ.ย.2561 [16:35:25]
298
90
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
302
91
11 มิ.ย.2561 [14:56:13]
1176
92
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
295
93
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
47
94
8 มิ.ย.2561 [09:49:57]
345
95
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
301
96
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
313
97
6 มิ.ย.2561 [12:20:35]
297
98
5 มิ.ย.2561 [09:33:00]
290
99
4 มิ.ย.2561 [22:07:09]
334
100
4 มิ.ย.2561 [22:04:53]
301
จำนวนทั้งหมด 728 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 16 คน | เมื่อวานนี้ : 337 คน | เดือนนี้:9,777คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 58,432 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence