ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
12 เม.ย.2562 [13:18:40]
1229
2
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
1181
3
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
1177
4
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
1173
5
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
1180
6
28 มี.ค.2562 [10:30:50]
1172
7
27 มี.ค.2562 [17:38:48]
1173
8
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
1177
9
21 มี.ค.2562 [15:06:52]
1152
10
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
1157
11
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
1156
12
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
1154
13
19 มี.ค.2562 [12:26:50]
1151
14
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
1203
15
15 มี.ค.2562 [12:38:19]
1151
16
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
1181
17
14 มี.ค.2562 [14:56:49]
1162
18
13 มี.ค.2562 [18:00:25]
1162
19
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
1173
20
13 มี.ค.2562 [06:51:33]
1155
21
5 มี.ค.2562 [08:52:13]
1166
22
5 มี.ค.2562 [08:50:53]
1149
23
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
1171
24
1 มี.ค.2562 [09:42:19]
1153
25
1 มี.ค.2562 [09:39:57]
1156
26
1 มี.ค.2562 [09:38:42]
1153
27
1 มี.ค.2562 [09:37:25]
1156
28
1 มี.ค.2562 [09:35:48]
1152
29
1 มี.ค.2562 [09:33:54]
1157
30
18 ก.พ.2562 [20:25:49]
1150
31
14 ก.พ.2562 [16:06:49]
1180
32
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
1181
33
12 ก.พ.2562 [16:00:50]
1154
34
8 ก.พ.2562 [15:31:54]
1155
35
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
1171
36
31 ม.ค.2562 [14:26:39]
1198
37
31 ม.ค.2562 [11:06:12]
1152
38
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
1176
39
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
1177
40
24 ม.ค.2562 [10:58:07]
1155
41
24 ม.ค.2562 [10:55:27]
1174
42
24 ม.ค.2562 [10:39:43]
1163
43
24 ม.ค.2562 [10:37:27]
1155
44
21 ม.ค.2562 [14:27:10]
1176
45
20 ม.ค.2562 [12:49:22]
1192
46
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
1178
47
10 ม.ค.2562 [08:50:43]
1160
48
6 ม.ค.2562 [12:46:55]
1218
49
4 ม.ค.2562 [09:16:37]
1149
50
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
1171
51
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
1157
52
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
1158
53
24 ธ.ค.2561 [07:03:28]
1147
54
20 ธ.ค.2561 [12:59:43]
1154
55
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
1178
56
20 ธ.ค.2561 [07:09:10]
1158
57
19 ธ.ค.2561 [06:27:41]
1151
58
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
1157
59
17 ธ.ค.2561 [12:23:56]
1181
60
12 ธ.ค.2561 [20:58:41]
1153
61
9 ธ.ค.2561 [11:19:04]
1173
62
30 พ.ย.2561 [16:34:32]
1156
63
30 พ.ย.2561 [16:10:08]
1149
64
23 พ.ย.2561 [15:42:40]
1152
65
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
1176
66
20 พ.ย.2561 [15:46:33]
1150
67
20 พ.ย.2561 [11:20:48]
1150
68
19 พ.ย.2561 [14:18:08]
1150
69
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
1177
70
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
8
71
7 พ.ย.2561 [08:03:17]
1149
72
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
1172
73
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
1170
74
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
1183
75
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
1173
76
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
1189
77
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
1168
78
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
1159
79
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
1156
80
16 ต.ค.2561 [21:57:51]
1169
81
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1219
82
10 ต.ค.2561 [10:45:17]
1217
83
10 ต.ค.2561 [10:17:30]
1145
84
5 ต.ค.2561 [20:12:45]
1157
85
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
1377
86
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
1183
87
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
1168
88
12 ก.ย.2561 [15:17:21]
1195
89
12 ก.ย.2561 [12:39:19]
1184
90
12 ก.ย.2561 [12:24:01]
1147
91
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
1161
92
10 ก.ย.2561 [13:14:34]
1146
93
27 ส.ค.2561 [14:00:48]
1173
94
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
1154
95
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
1236
96
23 ส.ค.2561 [11:45:34]
1149
97
23 ส.ค.2561 [10:51:17]
1175
98
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
1219
99
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
1200
100
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
1204
จำนวนทั้งหมด 775 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 362 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence