ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
17
2
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
39
3
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
67
4
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
78
5
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
31
6
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
13
7
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
16
8
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
13
9
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
13
10
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
11
11
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
11
12
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
102
13
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
42
14
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
11
15
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
12
16
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
26
17
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
142
18
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
91
19
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
11
20
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
20
21
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
3
22
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
12
23
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
14
24
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
108
25
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
26
26
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
20
27
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
16
28
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
82
29
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
9
30
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
98
31
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
3
32
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
49
33
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
31
34
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
31
35
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
32
36
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
12
37
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
33
38
31 พ.ค.2562 [18:09:11]
17
39
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
47
40
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
25
41
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
29
42
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
18
43
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
180
44
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
30
45
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
19
46
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
18
47
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
2
48
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
107
49
30 เม.ย.2562 [13:02:35]
35
50
30 เม.ย.2562 [12:57:56]
36
51
30 เม.ย.2562 [12:57:01]
40
52
26 เม.ย.2562 [18:31:24]
40
53
26 เม.ย.2562 [18:25:35]
50
54
17 เม.ย.2562 [18:37:46]
31
55
17 เม.ย.2562 [18:35:14]
39
56
12 เม.ย.2562 [13:18:40]
113
57
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
22
58
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
106
59
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
32
60
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
115
61
28 มี.ค.2562 [10:30:50]
115
62
27 มี.ค.2562 [17:38:48]
118
63
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
14
64
21 มี.ค.2562 [15:06:52]
44
65
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
22
66
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
86
67
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
46
68
19 มี.ค.2562 [12:26:50]
2
69
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
16
70
15 มี.ค.2562 [12:38:19]
1
71
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
11
72
14 มี.ค.2562 [14:56:49]
12
73
13 มี.ค.2562 [18:00:25]
46
74
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
48
75
13 มี.ค.2562 [06:51:33]
54
76
5 มี.ค.2562 [08:52:13]
7
77
5 มี.ค.2562 [08:50:53]
30
78
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
30
79
1 มี.ค.2562 [09:42:19]
50
80
1 มี.ค.2562 [09:39:57]
46
81
1 มี.ค.2562 [09:38:42]
46
82
1 มี.ค.2562 [09:37:25]
55
83
1 มี.ค.2562 [09:35:48]
51
84
1 มี.ค.2562 [09:33:54]
38
85
18 ก.พ.2562 [20:25:49]
39
86
14 ก.พ.2562 [16:06:49]
70
87
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
6
88
12 ก.พ.2562 [16:00:50]
16
89
8 ก.พ.2562 [15:31:54]
49
90
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
93
91
31 ม.ค.2562 [14:26:39]
28
92
31 ม.ค.2562 [11:06:12]
25
93
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
1
94
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
19
95
24 ม.ค.2562 [10:58:07]
8
96
24 ม.ค.2562 [10:55:27]
42
97
24 ม.ค.2562 [10:39:43]
59
98
24 ม.ค.2562 [10:37:27]
52
99
21 ม.ค.2562 [14:27:10]
13
100
20 ม.ค.2562 [12:49:22]
20
จำนวนทั้งหมด 830 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 288 คน | เมื่อวานนี้ : 815 คน | เดือนนี้:11,304คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 116,708 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence