ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
1201
2
1 พ.ค.2561 [10:37:19]
1224
3
1 พ.ค.2561 [10:24:16]
1247
4
28 เม.ย.2561 [09:47:24]
1159
5
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
1209
6
28 เม.ย.2561 [09:30:17]
1279
7
25 เม.ย.2561 [11:33:07]
1221
8
18 เม.ย.2561 [21:59:46]
1158
9
10 เม.ย.2561 [13:56:13]
1180
10
8 เม.ย.2561 [15:22:51]
1276
11
8 เม.ย.2561 [15:04:21]
1760
12
8 เม.ย.2561 [14:44:16]
25
13
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
1183
14
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
1184
15
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
1311
16
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
1179
17
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
1171
18
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
1208
19
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
7
20
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
1160
21
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
1257
22
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
1168
23
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
1178
24
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
8
25
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
1176
26
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
26
27
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
1183
28
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
1199
29
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
1178
30
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
1181
31
3 เม.ย.2561 [22:12:46]
1183
32
3 เม.ย.2561 [16:23:17]
1775
33
3 เม.ย.2561 [14:15:58]
103
34
2 เม.ย.2561 [22:28:23]
1405
35
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
148
36
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
1275
37
30 มี.ค.2561 [10:44:14]
602
38
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
1280
39
30 มี.ค.2561 [06:19:22]
1200
40
29 มี.ค.2561 [15:07:46]
1233
41
28 มี.ค.2561 [06:11:13]
7
42
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
1234
43
26 มี.ค.2561 [14:54:41]
1258
44
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
1202
45
23 มี.ค.2561 [10:29:54]
1162
46
23 มี.ค.2561 [10:25:18]
1161
47
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
1209
48
17 มี.ค.2561 [10:36:19]
1396
49
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
1193
50
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
1214
51
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
1193
52
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
1204
53
15 มี.ค.2561 [11:18:49]
1583
54
14 มี.ค.2561 [19:27:38]
1163
55
14 มี.ค.2561 [18:25:06]
1166
56
14 มี.ค.2561 [18:13:03]
1159
57
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
1181
58
12 มี.ค.2561 [06:37:44]
1160
59
11 มี.ค.2561 [08:15:25]
1171
60
10 มี.ค.2561 [14:05:02]
1162
61
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
1310
62
6 มี.ค.2561 [14:57:42]
1161
63
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
1192
64
5 มี.ค.2561 [12:21:41]
1166
65
5 มี.ค.2561 [12:20:35]
1159
66
5 มี.ค.2561 [09:40:40]
1158
67
5 มี.ค.2561 [09:39:59]
1159
68
25 ก.พ.2561 [13:37:40]
1208
69
23 ก.พ.2561 [21:32:42]
1216
70
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
1228
71
22 ก.พ.2561 [04:49:46]
1210
72
22 ก.พ.2561 [04:07:07]
1207
73
22 ก.พ.2561 [04:05:52]
4
74
20 ก.พ.2561 [09:32:38]
1245
75
16 ก.พ.2561 [06:03:51]
1160
76
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
37
77
14 ก.พ.2561 [13:12:50]
1171
78
13 ก.พ.2561 [12:22:27]
1169
79
13 ก.พ.2561 [10:03:25]
1260
80
13 ก.พ.2561 [09:52:04]
1215
81
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
1223
82
6 ก.พ.2561 [10:13:59]
1218
83
6 ก.พ.2561 [10:04:45]
1206
84
6 ก.พ.2561 [09:45:51]
1161
85
6 ก.พ.2561 [09:44:46]
1166
86
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
14
87
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
15
88
2 ก.พ.2561 [09:59:36]
14
89
2 ก.พ.2561 [09:58:25]
1220
90
29 ม.ค.2561 [15:36:03]
1208
91
29 ม.ค.2561 [10:40:03]
1158
92
29 ม.ค.2561 [10:38:45]
1163
93
27 ม.ค.2561 [23:16:28]
36
94
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
62
95
20 ม.ค.2561 [10:02:01]
1157
96
19 ม.ค.2561 [09:54:39]
1583
97
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
20
98
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
1180
99
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
1345
100
31 ธ.ค.2560 [15:09:05]
2043
จำนวนทั้งหมด 786 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 380 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence