ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
11 มี.ค.2561 [08:15:25]
291
2
10 มี.ค.2561 [14:05:02]
291
3
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
302
4
6 มี.ค.2561 [14:57:42]
291
5
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
298
6
5 มี.ค.2561 [12:21:41]
292
7
5 มี.ค.2561 [12:20:35]
289
8
5 มี.ค.2561 [09:40:40]
291
9
5 มี.ค.2561 [09:39:59]
291
10
25 ก.พ.2561 [13:37:40]
297
11
23 ก.พ.2561 [21:32:42]
300
12
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
337
13
22 ก.พ.2561 [04:49:46]
301
14
22 ก.พ.2561 [04:07:07]
301
15
22 ก.พ.2561 [04:05:52]
292
16
20 ก.พ.2561 [09:32:38]
308
17
16 ก.พ.2561 [06:03:51]
288
18
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
306
19
14 ก.พ.2561 [13:12:50]
290
20
13 ก.พ.2561 [12:22:27]
293
21
13 ก.พ.2561 [10:03:25]
303
22
13 ก.พ.2561 [09:52:04]
301
23
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
297
24
6 ก.พ.2561 [10:13:59]
294
25
6 ก.พ.2561 [10:04:45]
297
26
6 ก.พ.2561 [09:45:51]
291
27
6 ก.พ.2561 [09:44:46]
291
28
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
307
29
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
309
30
2 ก.พ.2561 [09:59:36]
299
31
2 ก.พ.2561 [09:58:25]
297
32
29 ม.ค.2561 [15:36:03]
294
33
29 ม.ค.2561 [10:40:03]
290
34
29 ม.ค.2561 [10:38:45]
291
35
27 ม.ค.2561 [23:16:28]
5
36
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
90
37
20 ม.ค.2561 [10:02:01]
289
38
19 ม.ค.2561 [09:54:39]
1115
39
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
301
40
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
289
41
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
394
42
31 ธ.ค.2560 [15:09:05]
1238
43
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
373
44
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
300
45
25 ธ.ค.2560 [09:18:30]
291
46
15 ธ.ค.2560 [15:56:15]
300
47
15 ธ.ค.2560 [09:12:53]
293
48
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
296
49
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
292
50
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
299
51
8 ธ.ค.2560 [21:13:48]
289
52
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
295
53
7 ธ.ค.2560 [21:33:30]
289
54
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
352
55
1 ธ.ค.2560 [14:23:52]
297
56
30 พ.ย.2560 [15:19:15]
301
57
28 พ.ย.2560 [08:52:53]
294
58
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
298
59
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
348
60
17 พ.ย.2560 [13:26:26]
300
61
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
293
62
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
338
63
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
302
64
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
352
65
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
306
66
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
289
67
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
355
68
2 พ.ย.2560 [15:46:12]
304
69
25 ต.ค.2560 [15:08:09]
298
70
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
301
71
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
291
72
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
291
73
18 ต.ค.2560 [15:55:41]
333
74
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
292
75
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
289
76
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
287
77
16 ต.ค.2560 [21:58:36]
300
78
16 ต.ค.2560 [21:57:52]
300
79
16 ต.ค.2560 [21:32:56]
300
80
16 ต.ค.2560 [21:32:09]
310
81
16 ต.ค.2560 [21:29:07]
297
82
16 ต.ค.2560 [21:26:35]
300
83
16 ต.ค.2560 [17:07:51]
309
84
16 ต.ค.2560 [17:07:12]
324
85
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
298
86
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
12
87
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
335
88
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
297
89
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
297
90
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
298
91
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
297
92
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
298
93
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
297
94
16 ต.ค.2560 [17:00:24]
300
95
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
9
96
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
311
97
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
307
98
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
295
99
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
351
100
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
290
จำนวนทั้งหมด 728 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 16 คน | เมื่อวานนี้ : 337 คน | เดือนนี้:9,777คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 58,432 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence