ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
1135
2
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
1136
3
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
1138
4
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
1138
5
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
1136
6
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
1137
7
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
1137
8
3 เม.ย.2561 [22:12:46]
1135
9
3 เม.ย.2561 [16:23:17]
1154
10
3 เม.ย.2561 [14:15:58]
1136
11
2 เม.ย.2561 [22:28:23]
1137
12
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
1138
13
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
1135
14
30 มี.ค.2561 [10:44:14]
1242
15
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
1140
16
30 มี.ค.2561 [06:19:22]
1136
17
29 มี.ค.2561 [15:07:46]
1139
18
28 มี.ค.2561 [06:11:13]
1137
19
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
1137
20
26 มี.ค.2561 [14:54:41]
1139
21
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
1139
22
23 มี.ค.2561 [10:29:54]
1135
23
23 มี.ค.2561 [10:25:18]
1135
24
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
1136
25
17 มี.ค.2561 [10:36:19]
1137
26
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
1137
27
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
1137
28
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
1136
29
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
1138
30
15 มี.ค.2561 [11:18:49]
1221
31
14 มี.ค.2561 [19:27:38]
1136
32
14 มี.ค.2561 [18:25:06]
1136
33
14 มี.ค.2561 [18:13:03]
1137
34
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
1138
35
12 มี.ค.2561 [06:37:44]
1135
36
11 มี.ค.2561 [08:15:25]
1135
37
10 มี.ค.2561 [14:05:02]
1135
38
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
1140
39
6 มี.ค.2561 [14:57:42]
1136
40
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
1137
41
5 มี.ค.2561 [12:21:41]
1136
42
5 มี.ค.2561 [12:20:35]
1135
43
5 มี.ค.2561 [09:40:40]
1136
44
5 มี.ค.2561 [09:39:59]
1136
45
25 ก.พ.2561 [13:37:40]
1136
46
23 ก.พ.2561 [21:32:42]
1137
47
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
1137
48
22 ก.พ.2561 [04:49:46]
1138
49
22 ก.พ.2561 [04:07:07]
1139
50
22 ก.พ.2561 [04:05:52]
1135
51
20 ก.พ.2561 [09:32:38]
1136
52
16 ก.พ.2561 [06:03:51]
1135
53
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
1138
54
14 ก.พ.2561 [13:12:50]
1137
55
13 ก.พ.2561 [12:22:27]
1135
56
13 ก.พ.2561 [10:03:25]
1142
57
13 ก.พ.2561 [09:52:04]
1138
58
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
1136
59
6 ก.พ.2561 [10:13:59]
1137
60
6 ก.พ.2561 [10:04:45]
1141
61
6 ก.พ.2561 [09:45:51]
1135
62
6 ก.พ.2561 [09:44:46]
1137
63
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
1139
64
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
1137
65
2 ก.พ.2561 [09:59:36]
1138
66
2 ก.พ.2561 [09:58:25]
1137
67
29 ม.ค.2561 [15:36:03]
1137
68
29 ม.ค.2561 [10:40:03]
1135
69
29 ม.ค.2561 [10:38:45]
1136
70
27 ม.ค.2561 [23:16:28]
1138
71
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
1137
72
20 ม.ค.2561 [10:02:01]
1135
73
19 ม.ค.2561 [09:54:39]
1226
74
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
1139
75
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
1136
76
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
1145
77
31 ธ.ค.2560 [15:09:05]
1227
78
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
1147
79
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
1139
80
25 ธ.ค.2560 [09:18:30]
1135
81
15 ธ.ค.2560 [15:56:15]
1138
82
15 ธ.ค.2560 [09:12:53]
1136
83
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
1137
84
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
1135
85
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
1140
86
8 ธ.ค.2560 [21:13:48]
1135
87
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
1136
88
7 ธ.ค.2560 [21:33:30]
1135
89
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
1137
90
1 ธ.ค.2560 [14:23:52]
1137
91
30 พ.ย.2560 [15:19:15]
1137
92
28 พ.ย.2560 [08:52:53]
1138
93
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
1139
94
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
1140
95
17 พ.ย.2560 [13:26:26]
1135
96
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1139
97
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
1142
98
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
1136
99
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1142
100
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1139
จำนวนทั้งหมด 763 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 436 คน | เมื่อวานนี้ : 894 คน | เดือนนี้:13,970คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 44,615 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence