ONETม.3,ม.6 เปรียบเทียบระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา 2559-2561,โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29
ONETม.3 เปรียบเทียบระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา 2559-2561 การพัฒนาการ ONET ม.3 ปี 2559-2561
ONETม.6 เปรียบเทียบระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา 2559-2561 การพัฒนาการ ONET ม.6 ปี 2559-2561
Untitled Document
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 ปีการศึกษา 2559-2561