โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับนักกีฬาคนพิการ โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ Bridge 2  Inventor ปีที่ 11 รอบชิงชนะเลิศ  ระดับชาติ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ. อุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยบริษัทบริดสโตนประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย นเรศวร นักเรียนในครงการ วมว จำนวน 2 ทีมจากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัล ได้แก่  
1. ผลงานเรื่อง  Intelligent robot for  disabled Table Tennis
โดย

  1. นายปรเมศวร์ กลาง มงคล  
  2. นายพงศ์ประวีณ์ รัตนศรี
  3. นางสาวมิ่งขวัญ วิเศษสังข์

2. ผลงานเรื่อง  Smart Assistant
จัดทำโดย

  1. นายรชฏ ไกรษี  
  2. น.ส.ญาณิศา พิมพ์หาญ และ
  3. น.ส.อัญชนิกานต์ นันตะสุข

ครูที่ปรึกษา  นายศตภิษัช ไกรษี และ นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน

กลุ่ม :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
15 พ.ย.2561 [12:30:14]
จำนวนชม :
191 ครั้ง.
  Back

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 103 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence