โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

นักเรียน
1. นายธรรมฤทธิ์   ผิวทน
2. นางสาววิมลศิกานต์   ศรีคำ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร


เหรียญทอง อันดับที่ 7 จาก 62 ทีม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นักเรียน
1. เด็กชายณฐกร   พานิชกุล
2. เด็กชายพลากร   เคนสาลี
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร

เหรียญทอง อันดับที่ 14 จาก 62 ทีม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นักเรียน
1. นายชนะชัย   ศรีคำถา
2. นายฌาณวัฒน์   อัศวภูมิ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายองอาสน์  ศิริเวช

กลุ่ม :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
20 ธ.ค.2562 [15:19:35]
จำนวนชม :
61 ครั้ง.
  Back

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 32 คน | เมื่อวานนี้ : 328 คน | เดือนนี้:7,007คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,007 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560