โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ผลการประกวดแข่งขันในเวที  International Science, Technology and Engineering Competition (ISTEC)  ณ เมือง บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2563 มีประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 14 ประเทศ มีผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า 150 เรื่อง นักเรียนจากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้รับรางวัล ดังนี้


1.1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Award INSPO (เป็นรางวัลที่หน่วยงาน INSPO คัดเลือกจากผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด) จากผลงานเรื่อง Smart box for preventing a  motorcycle accident
    นักเรียนประกอบด้วย  นายอภิวิชญ์  คูสิริ  นายปัณณทัต  บุพตา และนายวุฒิชัย รชตภคนันท์  นักเรียนระดับชั้น ม. 4/13  
    ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายศตภิษัช ไกรษี ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

1.2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง หุ่นยนต์เก็บลูกปิงปองอัจฉริยะ  (PING-PONG SMART ROBOT)
     นักเรียนประกอบด้วย  นายปรเมศวร์  กลางมงคล นายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี นาวสาวมิ่งขวัญ วิเศษสังข์  นักเรียนระดับชั้น ม.5/12 
    ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายศตภิษัช ไกรษี  ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

 

กลุ่ม :
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
24 ม.ค.2563 [13:04:09]
จำนวนชม :
336 ครั้ง.
  Back

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 373 คน | เมื่อวานนี้ : 311 คน | เดือนนี้:9,917คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,243 คน |ปีนี้  : 119,944 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence