โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญ เข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน Goethe Zertifikat ระดับ A1 และ A2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสอบผ่านทั้งหมด 8 คน ได้แก่

ระดับ A2
1.นางสาวกนกอร แสงกล้า ม.6/1

ระดับ A1
1. นางสาวนันทมณฑน์ ทำนุ ม.4/1
2.นางสาวพิยดา พรมตา ม.4/1
3.นายสหกาญจน์ ลำดวนในเมือง ม.4/2
4.นางสาวลลิตา ก้อนคำดี ม.4/2
5.นางสาวสุธาวัลย์ ศรีสว่าง ม.4/2
6.นางสาวกมลมาศ หมวดนุ่ม ม.4/2
7.นางสาวขวัญจิรา รอดสมบูรณ์ ม.4/2

กลุ่ม :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
23 ก.ค.2563 [15:15:05]
จำนวนชม :
626 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 719 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence