โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบที่ได้รับรางวัลในรายการ การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

 

1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี

นักเรียน นางสาวมิ่งขวัญ วิเศษสังข์ 
ครูผู้ควบคุม 1.นายธนะรัตน์ วิทยาขาว 
  2.นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท์


2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ 

นักเรียน  นางสาวพรหมพร แสงพันธ์
ครูผู้ควบคุม 1. นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
  2.นางสาวลัดดาวัลย์  ฑีฆายุพรรค

          


3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา
                                          นักเรียน         นายปรเมศวร์ กลางมงคล

 

กลุ่ม :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
5 ส.ค.2563 [10:55:06]
จำนวนชม :
616 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 739 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence